Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Två av tre flyktingar i jobb

Andelen flyktingar som har ett jobb är lägre än bland personer födda i Sverige – även efter tio år i landet. Drygt sex av tio flyktingar jobbar, och kvinnorna är de som i högst grad står utanför arbetsmarknaden.

Invandrare som kom till Sverige 1997–1999 har studerats i en rapport från Statistiska centralbyrån. De flesta är flyktingar eller anhöriginvandrare från utomeuropeiska länder. Efter tio år är cirka två av tre flyktingar i arbete – mot drygt åtta av tio inrikes födda. Övriga försörjs främst via arbetslöshetsersättningar och ekonomiskt bistånd.
– Det är inte alls förvånande. Vi behöver gräva djupare i orsakerna till att det ser ut såhär, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.
Klart är att ålder och utbildningsnivå spelar roll. Flyktingar som var under 40 år när de kom hit arbetar i högre utsträckning, liksom de som har utbildning motsvarande gymnasiet eller högre.
– Att många saknar gymnasiekompetens är en anledning till att sysselsättningsgraden bland flyktingarna per definition blir lägre. Det behövs en utbildningssatsning, säger Tord Strannefors.
Andelen kvinnor i arbete är lägre, med flera negativa konsekvenser som följd.
– De blir beroende av sin man, får sämre pension och sämre möjligheter till integration, säger Tord Strannefors.
Gå till toppen