Aktuella frågor

Debattinlägg: "Vi är mycket bekymrade över att allianspartierna nu är på väg att underminera kulturtidskriftsstödet."

Stödet till kulturtidskrifterna är ett kostnadseffektivt sätt att öka mångfalden i kulturbevakningen och samhällsdebatten, skriver redaktörer för fyra kulturskrifter – Dalia Mukhtar-Landgren, Anders Olofsson, Klara Rasmussen och Fredrik Strömberg.

Ett underminerat kulturtidskriftsstöd kan tysta ett stort antal röster som idag berikar kulturbevakningen och samhällsdebatten, skriver redaktörerna för Fronesis, Konstperspektiv, Lyrikvännen och Bild & Bubbla.Bild: Anders Wiklund/SCANPIX
Stödet till kulturtidskrifterna är ett kostnadseffektivt sätt att öka mångfalden i kulturbevakningen och samhällsdebatten, skriver redaktörer för fyra kulturskrifter – Dalia Mukhtar-Landgren, Anders Olofsson, Klara Rasmussen och Fredrik Strömberg.
Genom ett riksdagsbeslut på torsdag riskerar huvuddelen av landets kulturtidskrifter att få lägga ned sin verksamhet, däribland ett antal baserade i Malmö och Lund.
I hela landet kommer totalt 91 tidskrifter att drabbas om förslaget – minskat kulturtidskriftsstöd från 19 till 4 miljoner kronor – går igenom.
Sedan 1970-talet har det statliga stödet till kulturtidskrifter möjliggjort en bred flora av tidskrifter som belyst specifika kultur- och konstformer – allt från teater, litteratur och opera till konsthantverk, film och serier – gjort utblickar mot olika delar av världen, gett röst åt minoritetsgrupper i Sverige samt reflekterat kritiskt och fördjupande kring vårt samhälles utveckling.
Samtidigt har kulturtidskrifterna fungerat som plantskola för författare, skribenter, översättare, serietecknare och bildkonstnärer som genom arbete med tidskrifterna fått praktiska erfarenheter och meriter som formella utbildningar inte kan ge.
På lokal nivå har detta gjort det möjligt att bilda bokförlag och skapa lokala nätverk för konst och litteratur, liksom att erbjuda seminarier och föreläsningar för en bred allmänhet.
Flera tidskrifter har också översatt svenska texter till engelska genom det europeiska kulturtidskriftsnätverket Eurozine och därmed tillgängliggjort svensk kultur i Europa.
Stödet till kulturtidskrifterna är ett mycket kostnadseffektivt sätt att öka mångfalden i kulturbevakningen och samhällsdebatten.
De 91 tidskrifter som i år har delat på 19 miljoner kronor producerade under 2013 sammanlagt 25 000 tidskriftssidor fördelade på 319 utgåvor, vilka tillsammans nådde minst 92 000 prenumeranter.
Detta kan jämföras med det presstöd om 50 miljoner kronor som idag ges till Svenska Dagbladet, en enskild dagstidning. I en tid då många kultursidor skär ner framstår kulturtidskrifterna som ännu viktigare.
Vi är mycket bekymrade över att allianspartierna nu – med hjälp av SD – är på väg att underminera kulturtidskriftsstödet, denna viktiga institution i svenskt kulturliv, och därigenom tysta ett stort antal röster som idag berikar kulturbevakningen och samhällsdebatten.
Inte minst oroande är det att en rad tidskrifter som uppmärksammar svenska minoritetsgruppers kultur och förhållanden – exempelvis Judisk krönika – och ett antal tidskrifter om romsk, samisk och sverigefinsk kultur liksom meänkielikultur, kommer att få sitt stöd kraftigt beskuret.
I sin motivering till beslutet hänvisar kulturutskottet till den möjlighet till ökad tillgänglighet och minskade kostnader som elektroniskt utgivna tidskrifter innebär.
Detta uttalande röjer en betydande brist på verklighetsförankring.
För landets dagstidningar, som kommit längst i utvecklingen, svarar intäkterna från online-prenumerationer idag för endast några procent av den totala omsättningen, och detta efter teknikinvesteringar i mångmiljonklassen.
Att halvideellt arbetande kulturtidskrifter utan stora mediekoncerner i ryggen över en natt skulle göra bättre ifrån sig är en minst sagt naiv förhoppning.
Av de riksdagsledamöter som representerar allianspartierna från Malmö och Lund, och som gärna talar om behovet att värna mångfald i kulturpolitiken, skulle vi vilja ha svar på hur deras röst för att underminera kulturtidskriftsstödet i riksdagen på torsdag gynnar kulturlivet i vår region och hela landet.
 
Dalia Mukhtar-Landgren
redaktör för Fronesis
Anders Olofsson
redaktör för Konstperspektiv
Klara Rasmussen
redaktör för Lyrikvännen
Fredrik Strömberg
redaktör för Bild & Bubbla
Gå till toppen