Danmark

Smittade grisar fyra gånger fler i Danmark

Det visar en kartläggning som danska livsmedelsverket har gjort. 

Bild: Tomas Munita
På regeringens uppdrag har en expertgrupp i höst undersökt produktionsanläggningar för griskött runt om i Danmark. Resultatet blev en chock för den ansvarige ministern. Av 205 undersökta grisbesättningar var djuren vid 139 smittade med den resistenta bakterien MRSA. Även vid avelsanläggningarna var nästan två av tre besättningar infekterade.
Det innebär att MRSA-smittan i den danska grisnäringen har fyrdubblats på bara fyra år.
– Det står helt klart att de insatser vi hittills har gjort i Danmark inte är tillräckliga. Nu behövs ytterligare åtgärder, säger livsmedelsminister Dan Jørgensen.
MRSA är en bakterie som blivit motståndskraftig mot all antibiotika.
Den ursprungliga bakterien (SA) förekommer ganska allmänt. Var femte människa har sådana bakterier i näsan och en infektion går för det mesta över av sig själv. Men den kan också orsaka svårare infektioner, och då behövs antibiotika.
Eftersom inga läkemedel biter på MRSA kan läget i sådana fall bli allvarligt.
Länge förekom MRSA främst i sjukhusmiljö. I Danmark påträffades den första fallet hos grisar 2007. När danska myndigheter undersökte saken 2011 fann man att 10 procent av allt danskt svinkött innehåller MRSA. Dagens undersökning tyder på att andelen smittat kött nu är betydligt större, kanske 40 procent.
Risken att smittas genom att äta infekterat griskött bedöms som liten, eftersom MRSA inte sprids via mag- och tarmkanalen. Smittrisken är störst när man hanterar det råa köttet, särskilt om man har ett öppet sår eller petar sig i näsan (där MRSA trivs allra bäst).
Hur många konsumenter som smittas av kött är inte känt, enligt danska Fødevarestyrelsen. Men förekomsten av MRSA hos människor ökar kraftigt.
Även om köttet inte är farligt kan MRSA-larmen bli förödande för den danska grisnäringen. Nu efterlyser Dan Jørgensen en politisk kraftsamling.
– Jag vill förhandla fram en samlad handlingsplan för MRSA-bekämpning med Folketingets partier. Ett av huvudmålen blir att begränsa användningen av antibiotika i den danska svinsektorn och att helt fasa ut de särskilt kritiska sorterna, säger Jørgensen.

MRSA

MRSA är en bakterie, stafylokock, som har utvecklat motståndskraft mot läkemedel.
SA står för den ursprungliga bakterien Staphylococcus Aureus, som många av oss bär på.
R står för resistent, motståndskraftig mot antibiotika.
M står för Methicillin, det första läkmedlet mot stafylokocker, framtaget 1959.
De första fallen av MRSA påträffades i England 1961. Länge fanns den enbart i sjukhusmiljö.
Hos de flesta människor går en infektion med MRSA över av sig själv.
Gå till toppen