Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Det är idag ett grundkrav att det finns internationella skolor med god kvalitet."

Det är bra att en nationell utredning ser över reglerna kring internationella skolor, men även regelverken kring internationella förskolor behöver förtydligas. Så kan växande regioner långsiktigt locka internationellt verksamma företag.
Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande i kommunstyrelsen i Malmö stad, och Stephan Müchler, VD i Sydsvenska industri- och handelskammaren.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Finanskrisen och den allt påtagligare globaliseringen har inneburit stora omvälvningar och förändrade förutsättningar för näringslivet.
I Malmöregionen har denna utveckling delvis varit positiv. Listan på företag som på senare tid har valt Malmö som nav eller huvudkontor är lång, och det är framför allt tre faktorer som ligger bakom detta.
För det första har Öresundsbron gjort att Sverige och Danmark kan betraktas som en enda gemensam regional marknad. När Fehmarn Bält-förbindelsen så småningom är på plats kommer denna att utökas till att omfatta norra Europa.
För det andra har bron inneburit att Malmö ligger 20 minuter från en mycket stark internationell flygplats. Detta är en avgörande fördel eftersom det ger bekväm tillgång till alla viktiga globala marknader.
I praktiken kan få regioner mäta sig med detta.
Den tredje är att Malmöregionen har vuxit explosionsartat som lokal arbetsmarknad.
Bara på den svenska sidan har inflyttning och bättre pendling gjort att Malmö-Lund och Helsingborg med omnejd nu är en och samma marknad.
Det betyder – konkret – att det är bekvämt att bo och jobba var som helst i regionen.
Befolkningsunderlaget som är tillgängligt för en arbetsgivare har helt enkelt vuxit från 630 000 år 2000 till över 1 100 000. Det ger en tillväxt på 75 procent, eller med över 470 000 personer. Även i absoluta tal är det en ökning som är större än i Stockholm.
Till detta kommer att regionen är högskole- och universitetstät, och att det går att finna kompetens både på den svenska och danska sidan.
Sammantaget innebär detta en kraftigt ökad internationell profil på medarbetarna i Malmös näringsliv. Det blir vanligare att svenska familjer gör några år i utlandet och återvänder och att tyska, amerikanska eller kinesiska par hamnar i Malmö ett antal år.
För företag som rekryterar den här gruppen medarbetare är den första frågan så klart hur det är med förskola och skola för barnen.
Det är idag ett grundkrav att det finns internationella skolor med god kvalitet och Malmö stad har, för att möta den ökade efterfrågan utökat och öppnat ny internationell skola. Idag erbjuds både kommunal och fristående internationell skola i Malmö.
Tyvärr har vi uppmärksammat oklarheter vad gäller möjligheten att erbjuda och bedriva internationell förskoleverksamhet. Regelverket är otydligt, och jurister på olika håll i landet har tolkat regelverket väldigt olika.
Just nu pågår en nationell utredning i syfte att skärpa och förtydliga det svenska regelverket rörande internationella skolor. Det är bra, men vi ser att utredningen behöver kompletteras med ett fokus på att förtydliga regelverket för internationell förskola.
Vår uppmaning är att ge den här frågan ett snabbspår, så att frågetecknen är uträtade redan inför kommande hösttermin.
Sverige behöver ett stabilt och tryggt regelverk där olika huvudmän vet vad som gäller. Det här är mycket viktigare för tillväxtpolitiken än många kanske tänker sig. Placering av projekt och nyckelfunktioner i företagen följer de preferenser som nyckelpersonerna har. Därför är villkoren kring barnens uppväxt avgörande.
Idag erbjuds nästan alltid enkla och snabba alternativ för placering av huvudkontor och internationella utvecklingsprojekt. Det finns knappast ett land som inte försöker locka den här typen av funktioner till sig. De medför mycket positivt och driver tillväxt och jobb till långt utanför väggarna på huvudkontoren i sig.
Tydligare regler kring internationella skolor och förskolor behövs för att växande regioner långsiktigt ska fungera som bas för internationellt verksamma företag.
I annat fall kan dessa bolag komma att söka sig någon annanstans.
Katrin Stjernfeldt JammehStephan Müchler
Gå till toppen