Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Norden skulle helt enkelt vara en av Europas stora."

En av fördelarna om de nordiska länderna skulle bilda en förbundsstat är att den ekonomiska basen skulle breddas och att vi blir mindre sårbara för ekonomiska chocker och konjunktursvängningar. Det skriver Johan Lindblad, initiativtagare till nätverket Nordiska federalister i Öresund.

För tio år sedan intervjuades ett tjugotal nordiska parlamentariker om synen på Norden och nordiskt samarbete. De fick bland annat frågan om de hade motsatt dig bildandet av en nordisk stat idag. Hälften svarade nej, och av resterande svarade hälften att de visserligen tyckte om tanken men inte trodde att den var realistisk.
2010 genomförde Oxford Research, på uppdrag av Nordiska rådet, en opinionsundersökning där allmänheten i Norden tillfrågades om sin syn på ett förstärkt nordiskt samarbete, däribland bildandet av en nordisk förbundsstat. Hela 42 procent av nordborna var spontant positiva till idén.
Alla opinionsundersökningar de senaste åren visar att nordborna generellt önskar mer nordiskt samarbete. Trots detta har inget parti och inga politiker seriöst föreslagit en satsning på Norden – förrän nu.
Varför är vi i Norden så dåliga på att se vår egen potential när en hel omvärld ser upp till och vill lära av Norden?
Ser man på en global rankningslista över BNP ligger de nordiska länderna på mellan plats 21 (Sverige) och plats 37 (Finland). Det motsvarar Saudiarabien och Polen (Sverige) eller Malaysia och Singapore (Finland).
Ett förenat Norden skulle däremot hamna på nivå med Brasilien eller Ryssland och bli världens tionde största ekonomi. Tillsammans skulle Norden utgöra en ekonomisk stormakt.
Vilka är då argumenten för att de nordiska länderna ska slå sig samman?
Låt mig nämna några av de främsta:
För det första har vi alla välfungerade, skattefinansierade välfärdssamhällen och en flexibel arbetsmarknad.
Denna samhällsmodell tjänar oss väl. I en tid när samhället och ekonomin står under stark press, såväl internt som externt, behövs styrkan av att vara större för att kunna bära upp den och försvara denna samhällsmodell. Länderna klarar det inte på egen hand.
Ett annat motiv är de nordiska värderingarna. På olika internationella rankningslistor återfinns de nordiska länderna i princip alltid i topp, oavsett om det handlar om entreprenörsanda, utbildningsnivå, frihandelsvänlighet eller jämställdhet. Om de nordiska länderna förenas får dessa värden en starkare förespråkare i världen.
En tredje anledning är att vår ekonomiska, och därmed politiska, styrka ökar generellt. I internationella sammanhang lyssnar man mer på stora länder än på små.
Om vi föreställer oss ett samlat Norden – som ett medlemsland i EU – skulle Norden vara EU:s femte största ekonomi. Norden utgör dessutom EU:s största handelspartner och sitter på merparten av EU:s naturresurser. Norden skulle helt enkelt vara en av Europas stora.
För det fjärde. Om de nordiska länderna går ihop breddas den ekonomiska basen. Det innebär att vi blir mindre sårbara för ekonomiska chocker och konjunktursvängningar. Med olja och gas, timmer, järnmalm, jordbruk, fiske och tillverkningsindustri i samma ekonomi klarar vi av betydligt mer ekonomisk instabilitet i världen.
Sist men inte minst, med ett gränslöst Norden kan potentialen i en gemensam nordisk arbets- och studiemarknad utnyttjas till fullo. Även forskningen skulle hamna på högsta världsklassnivå.
I somras bildades ett nordiskt politikernätverk till stöd för dessa tankar. Politikernätverket kommer under året att bjuda in företrädare för Nordens näringsliv, för att söka dess stöd.
Det har också utarbetats ett förslag till Nordiska rådet om att man bör uppmana de nordiska regeringarna att arbeta vidare med tanken på en nordisk förbundsstat, grundat på de tankar som Sacos dåvarande samhällsekonomiske chef, Gunnar Wetterberg, 2010 formulerade i sin bok Förbundsstaten Norden.
Som stöd för dessa processer på politisk nivå formeras samtidigt ett brett nordiskt nätverk på gräsrotsnivå, med början i Öresundsregionen. Nätverket ska framför allt bidra till att göra tanken legitim.
Det är sedan upp till de nordiska invånarna om de vill satsa på Norden för att säkra välstånd och inflytande i Europa och världen, eller om vi vill fortsätta att vara små länder i periferin.
Johan LindbladSAMTAL OM NORDENNätverket Nordiska federalister i Öresund arrangerar på måndag, den 19 januari, ett samtal om Norden utan gränser. Läs mer på http://on.fb.me/1G0FpD9
Gå till toppen