Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Göran Hambraeus

Göran Hambraeus, överläkare i thoraxkirurgi, Värmdö, har avlidit i en ålder av 85 år. Hans närmaste är de sex barnen Per-Göran, Anneli, Carl, Ulf, Gustav och Martin med familjer.
Göran Hambraeus.Bild: Privat
Göran Hambraeus karriär tog sin början samtidigt med den öppna hjärtkirurgin, då han som ung underläkare stod i bakgrunden när Clarence Crafoord utförde den första operationen med hjärt-lungmaskin i Europa 1954. Efter tjänstgöring i Stockholm och en kort period i USA flyttade han till Lund 1975.
Göran insåg mycket tidigt behovet av specialisering inom thoraxkirurgin. I Lund gjordes en satsning i denna riktning där ansvaret för att utveckla lungkirurgin och kirurgin på matstrupe, lades på Göran. Han förbättrade behandlingen av lungcancer genom att bland annat införa multidisciplinära konferenser, där strategin för varje patient togs fram av thoraxkirurg, lungmedicinare, onkolog och radiolog gemensamt. Han hade ett stort intresse för patienter med matstrupscancer och inriktade sig särskilt på att med kirurgiska ingrepp skapa förutsättningar för en ökad livskvalitet, även där andra inte såg någon behandlingsmöjlighet. Arbetet med matstrupscancer ledde fram till en avhandling som försvarades 1986. Han själv betraktade inte boken som en inledning till en forskarkarriär, utan snarare som ett ”testamente”.
Upptäckarglädjen ledde honom till resor i bland annat Sydamerika och Afrika. Resorna resulterade i generösa berättelser om de kulturer han mött, ur både yrkesmässig och mänsklig synvinkel. Hans starka humanitära sida kom till uttryck efter pensioneringen, i arbetet med Rotarys ”Läkarbank”. Det blev genom åren sexton tjänstgöringsperioder i Kenya.
Hans intresse för konst och litteratur, liksom segling och gamla bilar var en del av hans framträdande aura och han var dessutom en utmärkt illustratör.
Göran drabbades på senare år av förträngningar i halsryggraden och blev rullstolsburen. Han spekulerade själv i om förträngningarna initierats av många och långa operationer med böjd nacke, men konstaterade alltid samtidigt att ”i så fall var det värt det!”
Göran Hambraeus var hängiven sitt yrke och sina patienter. Vi är tacksamma för hans alltid vänliga vägledning och för den smittande och pojkaktiga nyfikenhet och entusiasm för thoraxkirurgin som han förmedlade till oss. Vi minns honom med värme.
Per Ola Kimblad och Pelle Johnsson, Skånes Universitetssjukhus
Gå till toppen