Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Att rulla köttbullar med barn kan sluta med livslånga hälsoproblem

Det verkar trevligt, men kan vara livsfarligt.

En aktuell tv-reklam för ett flytande stekmargarin visar en situation som är vanlig i svenska hem. En kvinna rullar köttbullar med två barn. Barnen busar och ett av dem, som ser ut att vara i femårsåldern, gapar stort och för händerna mot munnen. Det ser trevligt ut, men kan vara livsfarligt. Ett barn som får i sig kött som innehåller ehecbakterier blir smittat och kan få diarré, njursvikt och i värsta fall dö. Detta bryr sig få i Sverige om.
Ehec är en kolibakterie, E coli som innehåller ett gift. Bakterien finns i rått nötkött från smittade kor och är vanlig i svenskt kött nu. Bakterien kommer från föroreningar i jorden. Bönder i Halland har till exempel haft problem med detta. Det räcker med några enstaka bakterier för att ett barn ska bli smittat och få en livshotande infektion. De flesta barn som har fått njursvikt orsakad av ehec har ätit förorenat rått kött antingen som köttfärs eller som pålägg.
Just att rulla köttbullar anses vara så trevligt att människor verkar glömma bort att det är farligt, trots att information ofta går ut i samband med utbrott av ehec. Det första dokumenterade dödsfallet i USA med ett barn som dog efter att ha ätit rå nötfärs inträffade i början av 90-talet. Efter att hundratals personer smittades av hamburgare från en snabbmatskedja en kort tid därefter kallas bakterien ofta "hamburger bacterium" i USA.
Vi tycker att alla ska sluta rulla köttbullar med barn. När köttet är genomlagat kan barnen få vara med. Eller gör något annat med barnen i köket! Rått kött ska hanteras på ett sätt som garanterar att händerna absolut inte kommer i kontakt med näsa eller mun innan händerna är ordentligt tvättade. Det kan inte barn klara av innan de är medvetna om sin kropp på ett sätt som man blir först i tonåren. Då vill de flesta barn hellre gå på disko än rulla köttbullar med familjen.
Bakterien kan även smitta från människa till människa. Därför ska vuxna tvätta händerna noggrant innan de är i kontakt med barn, äldre personer och andra som är känsliga för infektioner.
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt publicerade i december ett nytt strategidokument för hantering av infektioner med ehec. I det står: "En viktig åtgärd för att undvika infektion är att genomsteka malet och hackat kött, eftersom rått kött, främst rått nöt- och lammkött, som förorenats vid slakten är en betydelsefull smittkälla för VTEC till människa." VTEC är en E coli-bakterie som när den drabbar människor kallas ehec.)
Vi som forskar på ehecinfektion i livsmedel och hos människor tycker att det är djupt olyckligt att ett riskbeteende visas i marknadsföring. Reklam påverkar hur människor beter sig. Och barn ska inte hantera rått kött.

Safe salad

I forskargruppen Safe salad ingår Diana Karpman (professor i barnmedicin vid Lunds universitet) Siv Ahrné (professor, livsmedelsteknik, Lunds Universitet), Åsa Håkansson (forskare, livsmedelsteknik, Lunds Universitet), Ivar Vågsholm (professor i livsmedelssäkerhet, Sveriges lantbruksuniversitet), Beatrix Alsanius (professor i trädgårdsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet), Sofia Boqvist (docent, bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Sveriges lantbruksuniversitet), Crister Olsson (forskningsingenjör, Sveriges lantbruksuniversitet) och Lars Mogren (forskarassistent, Sveriges lantbruksuniversitet).
Barnnjurläkarna Milan Chromek (barnläkare, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge), Zivile Békássy, (barnläkare, Skånes universitetssjukhus), Lisa Sartz (barnläkare, Skånes universitetssjukhus) och Therese Rosenblad (barnläkare, Skånes universitetssjukhus) står också bakom inlägget.
Gå till toppen