Ekonomi

Bankers etiska krav underkänns

Landets banker håller inte måttet när det kommer till klimatförändringar, vapen eller mänskliga rättigheter.
— Vissa banker är bättre än andra, men ingen får godkänt, menar Jakob König vid Sveriges Konsumenter som är projektledare för Fair Finance Guide.

Pakistani girl Naginah Sadiq, 5, arranges bricks where she and her family are working in a brick factory on the outskirts of Islamabad, Pakistan, Tuesday, April 3, 2012. Naginah earns 250 Rupees ($2 .77 cents) per day according to her father. (AP Photo/Muhammed Muheisen)Bild: Muhammed Muheisen
Konsumentverktyget Fair Finance Guide granskar vilka krav banker ställer när de investerar i och lånar ut pengar till företag. När de sju största bankerna betygsätts utifrån sina formella etiska riktlinjer är resultatet entydigt — ingen får godkänt.
Bäst går det på området mänskliga rättigheter — här når bankerna genomsnittsbetyget 44 procent. Då ingår bland annat principer som rör kvinnors, barns och urfolks rättigheter.
— Trots det når bankerna inte ens upp till hälften av principerna som undersökts, säger König.
Undersökningen utgår från befintliga konventioner och principer inom hållbarhet och socialt ansvar. Sedan granskas vilka av dessa som banker också säger att deras investeringar ska följa. Ju tydligare krav desto högre betyg.
Men bankerna saknar tillräckliga krav för kontroversiell vapenexport. Klimatet verkar enligt undersökningen också hamna i skymundan.
— Vi har i tidigare undersökningar sett hur man ibland kan hitta väldigt kontroversiella företag och klimatvärstingar bland svenska bankers investeringar.
SEB — bäst i test — ställer sig bakom 43 procent av alla etiska riktlinjer. Motsvarande siffra för Handelsbanken bara är 13 procent.
— De ställer alldeles för låga och otydliga krav.
Handelsbanken kontrar med att Fair Finance Guide missar vad banken gör.
— Undersökningen utgår från publikt tillgängliga dokument, men de ser inte att vi även har ett stort antal interna riktlinjer som styr hållbarhetsarbetet i banken, säger presschef Johan Wallqvist och fortsätter:
— Det framgår dessvärre inte, vilket förklarar resultatet.
Allt som görs syns inte, påpekar SEB:s hållbarhetschef Cecilia Widebäck West.
— Det viktigaste är ändå vad vi gör.
Nu ska Fair Finance Guide granska hur bankernas etiska löften fungerar i praktiken. Kunder har rätt att få veta hur deras pengar används, säger Jakob König.
— Det är ju bankerna som väljer vem som ska få låna pengar, och det spelar roll om de lånar ut till företag som säljer vapen och skövlar regnskog.
Gå till toppen