Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Vipeholmsparken är inte lämpad för massiv stadsbebyggelse

Vipeholmsparkens och en del av Hardebergaspårets framtid ligger nu i stöpsleven. Den detaljplan som varit föremål för samråd ska, som granskningsförslag, inom kort behandlas av byggnadsnämnden. Avsikten är att JM ska bygga 550 bostadsrätter på ett mycket knappt tilltaget område.
Det behöver byggas i Lund och det finns både outnyttjad mark och redan hårdgjorda ytor i Vipeholmsparken. Den östra delen har redan bebyggts med åtta sexvåningshus som är anpassade för att smälta in i parkmiljön. Men det är inte en tillbyggnad av detta som nu planeras, utan massiv stadsbebyggelse.
Tre huvudproblem kan identifieras: Trafiken på den redan hårt belastade Thulehemsvägen kommer att öka drastiskt, daghemmen som nu ligger i öster ska placeras nära motorvägen för att ge plats åt tre höghus med eleganta bostadsrätter på nuvarande grönytor, och Hardebergaspårets grönska kommer till stor del att ersättas med höghusfasader.
Byggnadsnämndens ordförande är socialdemokrat. I höstens val gick Socialdemokraterna ut med följande deklaration: ”Vi vill pröva förtätningar i kommande och befintliga områden, men säger tydligt nej till att bygga i parker och rekreationsområden. Vi vill bevara de parker och grönytor som finns men också skapa fler parker när nya bostadsområden byggs. Gröna och trygga närmiljöer är viktiga, inte minst för barn. Balanseringsprincipen ska tillämpas i de fall ingrepp i gröna miljöer inte kan undvikas. Vi vill att kompletteringar med nya bostäder i befintliga områden i regel ska ske i kombination med upprustning och förbättringar av befintliga miljöer i samråd och dialog med de boende.”
Lund behöver som sagt nya hus. Det ska bli intressant att se om byggnadsnämndens ordförande står fast vid den sansade lösning av Vipeholmsparkens framtid som ovanstående deklaration möjliggör, eller om JM:s vinstintressen har företräde.
Christina Gullin och Lars-Håkan Svensson
Gå till toppen