Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Stadsmiljöavtal ingen anledning att hasta fram spårväg

Flera svenska städer behöver utveckla sin kollektivtrafik för att möta den ökande efterfrågan på transporter, nå uppsatta klimatmål och skapa attraktiva miljöer. Lund med sin stadiga befolkningstillväxt och avsevärda arbetspendling är inget undantag.
Baserat på en utredning som den förra alliansregeringen tillsatte (SOU 2013:84) har den nuvarande regeringen gett bland annat Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag till ramverk för så kallade stadsmiljöavtal. Kortfattat går det ut på att staten ska kunna medfinansiera hållbara transporter i städer redan från och med i år.
Ur Lunds perspektiv är stadsmiljöavtal en välkommen ambition. Planerna på att anlägga spårväg är långt gångna och statlig medfinansiering har varit en förutsättning för att kunna förverkliga satsningen. Men det råder osäkerhet bland många Lundabor om just spårväg är rätt lösning.
Vi moderater är måna om att ta lärdom av väljarnas synpunkter och idéer. Därför vill vi, tillsammans med övriga allianspartier och Förnyalund, låta kommunen utreda vilka praktiska lösningar som finns för att nå hållbarhetsmål och samtidigt tillgodose transportbehoven.
Nu när möjligheterna till stadsmiljöavtal hägrar är det inte osannolikt att det rödgröna minoritetsstyret i Lund vill presentera detta som en chans att snabbt komma till skott med spårvägen. De kan säga att ytterligare utredningar försenar projektet, men det vore en sanning med modifikation. Till att börja med är det troligt att detaljplanerna överklagas. För det andra har upphandlingen inte påbörjats. Alltså finns det all anledning för de rödgröna att inte förhasta sig. Lunds folkvalda behöver mer underlag innan ett slutgiltigt beslut fattas.
Christer Wallin (M)
Oppositionsråd
Mats Helmfrid (M)
andre vice ordförande i tekniska nämnden
Gå till toppen