Malmö

Första museet om invandring

Fastighetsbolaget Diligentia vill bygga ett nationellt invandrarmuseum i Västra Hamnen.
På sjunde våningen i Stadshuset funderar miljöpartister i samma bana.

Fastighetsbolaget Diligentia äger kvarteret Masthusen i Västra hamnen. Här är det tänkt att invandrarmuseet ska ligga. Foto: Johan Hellberg/DiligentiaBild: Johan Hellberg/Diligentia
Diligentia planerar för fem nya kvarter vid Ica Maxi i Västra hamnen. I ett av kvarteren är tanken att det ska rymmas ett invandrarmuseum, en motsvarighet till Ellis Island utanför New York dit de allra flesta invandrare kom för ett sekel sedan.
– Det är ett förslag som vi har skickat till ledande tjänstemän i Malmö stad, säger Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef för Diligentia i Malmö.
Han säger också att bolaget inte kan göra detta själv, det krävs en gemensam satsning och ett samarbete mellan flera parter.
Varför vill ett fastighetsbolag bygga ett invandrarmuseum?
– Därför att det är extremt rätt just i Malmö och mångkulturen här, vilket är en härlig styrka. Platsen i Västra hamnen med Kockums och historien är rätt och vi hade tidigt i vår planering med kulturen som ett viktigt inslag i den blandade stadsdel vi nu bygger, säger Andreas Ivarsson.
Ursprungligen kom tanken på ett invandrarmuseum från en ledare i tidningen Dagens Industri i fjor somras.
I en annan del av Malmö, på sjunde våningen i stadshuset, har Miljöpartiets Nils Karlsson funderat i samma riktning sedan i höstas.
– Jag tänker mig ett nationellt forskningscenter om migration men även ett demokratimuseum. Att lyfta fram de nya svenskarnas historia, den del av Malmös historia som inte har berättats, säger han.
Att i stort sett samma tanke dyker upp på två skilda ställen kallar han för en "konstig slump" efter att de har arbetat helt utan att veta om varandra.
– Men två likartade förslag samtidigt är väl ett tecken på att det ligger helt rätt, säger Nils Karlsson.
Han säger också att han ska ta kontakt "med omvärlden". Den inbegriper allt från Malmös politiker och Region Skåne till regeringen. Och Diligentia i sinom tid.
– Men det krävs ett nationellt grepp, säger Nils Karlsson.
Även han placerar sitt bygge i hamnområdet men inte nödvändigtvis i Västra hamnen.
– Men hamnen är självklar, det måste finnas en koppling till resande och så är ju hela hamnen ett utvecklingsområde.
Andreas Ivarsson hade ingen aning om att MP var inne på i stort sett samma tankar som hans bolag.
– Jag ser gärna att det blir nationellt. Vi vill ju se ett fysiskt hus som skapar samhällsengagemang.
Han tror att det bildas en arbetsgrupp mellan Diligentia och Malmö stad nu under våren.
I programförslaget är den tänkta byggnaden mellan 10 000 och 15 000 kvadratmeter stort. Den kan stå klar någon gång 2017-2018.
Diligentia kan bygga museet men behöver en offentlig aktör som långsiktig hyresgäst, exempelvis Malmö stad eller Region Skåne.

Ellis Island

Ellis Island är en ö i vid mynningen av Hudsonfloden. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var hamnen på ön ankomstplatsen för många av de immigranter som kom till USA.
Hamnen på ön öppnades 1 januari 1892 och stängde 29 november 1954. Under åren passerade 12 miljoner immigranter den.
Ön fick sitt namn efter en Samuel Ellis, som var ägare till ön på 1770-talet. Den kom dock i statlig ägo i början av 1800-talet.
Idag finns ett museum på Ellis Island som går att nå med färja.
Källa: Wikipedia.
Gå till toppen