Svedala

Flicka kräver skadestånd för rasistisk mobbning

Flickan mobbades och utsattes för rasistiska trakasserier under sin skoltid i Svedala. Nu stäms kommunen och krävs på skadestånd.
– Vad jag kan se har skolan inte gjort något för att få stopp på trakasserierna, säger flickans juridiska ombud.

Flickan, som numera går i skola i Malmö, har en afrikansk förälder. Det och att hon har mörk hudfärg ledde till svår mobbning under flera år.
Målet drivs av föreningen Malmö mot diskriminering, MMD, som företräder flickan.
Enligt stämningsansökan har skolan gjort vissa försök att stoppa kränkningarna, men långt ifrån så mycket som lagen kräver. Nu kräver man att Svedala kommun betalar 22 000 kronor i skadestånd.
Stämningen avser kränkningar under det sista skolåret i Svedala när flickan gick i sjuan.
Andra elever kallade henne för ord som "neger" och "hora". Liknande tillmälen skrevs också på hennes skåp i skolan.
Trots att flickan och föräldrarna bad skolan om hjälp fortsatte trakasserierna med hot och utfrysning.
Enligt stämningsansökan har skolan inte tillräckligt utrett eller försökt stoppa trakasserierna. Skolan sägs heller inte ha tagit hänsyn till de försvårande omständigheterna i att mobbningen haft rasistiska och sexistiska förtecken.
– Skolan skickade mig till olika psykologer. De talade aldrig om hur man skulle lösa problemet, bara om hur jag skulle anpassa mig, berättade flickan i en intervju i Sydsvenskan i höstas.
Enligt lagen måste skolan göra allt som går för att stoppa mobbning. Om en åtgärd inte fungerar måste man pröva andra.
Johanna Ingemarsson, jurist på MMD:
– Kommunen har kanske vidtagit en del åtgärder för att flickan ska få stöd och samtalskontakter. Men vad jag kan se har skolan inte gjort något för att få stopp på trakasserierna.
Kommunen företräds av advokaten Christian Arnbom. Han har avböjt att kommentera eftersom han ännu inte hunnit läsa in sig på stämningsansökan.
Svedala kommun har hittills inte förnekat att flickan har mobbats, men hävdar att skolans personal har gjort vad den kunnat för att lösa problemen.
Bland annat stödjer man sig på att ärendet tidigare har utretts av Diskrimineringsombudsmannen, DO. Utredningen avslutades utan att någon kritik riktades mot skolan.
Johanna Ingemarsson på MMD anser inte att det bekräftar att skolan skulle ha gjort rätt.
Hon säger att DO prioriterar att driva vissa mål. Då utgår man ifrån vad som man tror kommer att gynna kampen mot diskriminering i allmänhet snarare än för att hjälpa enskilda drabbade.
– Skadeståndskravet på 22 000 kronor kan ses som lågt. Men den här typen av mål är osäkra att vinna. Genom att kräva ett lägre belopp kan målet drivas som ett småmål där processen är enklare och mindre kostsam, säger Johanna Ingemarsson.
Gå till toppen