Lund

Ny metod påvisar svår cancer hos barn

En forskargrupp i Lund har funnit ett nytt sätt att skilja ut de mest elakartade tumörerna hos cancersjuka barn.
Därmed kan en extra kraftfull behandling sättas in och utsikterna till överlevnad ökar.

Barns cancertumörer skiljer sig åt. Det forskargruppen i Lund funnit är att hos ungefär hälften av dem är tumörens arvsmassa lik en vuxens.
– Det betyder att arvsmassan ser olika ut beroende på var i tumören som provet tagits, säger David Gisselsson Nord, forskare i klinisk genetik i Lund.
Det betyder i sin tur att cellgifterna inte säkert slår ut hela tumören.
David Gisselsson Nord liknar förloppet vid en damm med en grupp änder. Är änderna av samma art är sannolikheten stor att de dör om gifter släpps i dammen.
– Är det 40 olika änder kan det finnas någon riktigt tuff and som klarar sig, säger han.
Resultaten har David Gisselsson Nord och hans medarbetare Linda Holmqvist Mengelbier och Jenny Karlsson fått fram genom att bland annat studera cancerformen Wilms tumör som är den vanligaste typen av njurcancer hos barn.
44 patienter ingick i studien varav alla behandlades med cellgifter. De flesta klarade sig men några utvecklade metastaser och dog.
De senare patienterna var de som visade den största variationen i cellernas arvsmassa.
Mellan tio och tjugo procent av unga cancerpatienter dör i sin sjukdom. David Gisselsson Nord säger att idén om skillnaderna mellan tumörer hos barn har funnits länge.
– Att skillnaden först nu konstateras beror bland annat på att vi fått nya och billigare tekniker, säger han och talar om ett helt nytt sätt att bedöma farligheten hos en tumör.
En annan nyckel till framgången är att han och hans grupp arbetar med patologi och därmed har tillgång till en mängd prover.
– Vi har samlat material i tjugo års tid.
Forskningsrönen har publicerats i tidskriften Nature Communications. Lundaforskarna hoppas kunna gå vidare med en femårig studie av alla nya fall av njurcancer hos barn i Europa.
Gå till toppen