Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nya rektorn fick sin kedja

Nu har Torbjörn von Schantz installerats.

Den 28 januari är kungens namnsdag och Lunds universitets födelsedag. Det var den 28 januari 1668, på dåvarande Karls namnsdag, universitetet invigdes, och det är därför också rektorsinstallationen sedan slutet av 1600-talet äger rum denna dag.
Årets föreställning inleddes traditionsenligt med en högtidlig procession från konsistorierummet strax högre om Universitetshuset ingång till aulan, där den gyllene rektorskedjan väntade framför talarstolen med två tända ljus.
I den fullsatta salen ställde alla sig upp när den gamla och nya rektorn i sällskap med dekanerna sakta skred in till tonerna av en gavott, framförd av Akademiska kapellet.
Sedan den avgående rektorn Per Eriksson trätt guldkedjan på sin efterträdares hals höll den nya rektorn, Torbjörn von Schantz, sitt första tal i sin nya egenskap.
– Det här är en större dag för mig än för er, sade Torbjörn von Schantz, och nämnde sin uppväxt i ett ickeakademiskt hem i Lund.
Han talade om vikten av studentinflytande och jämställdhet, och bjöd också på ett par nyheter om sin nya ledningsgrupp. Stacey Sörensen, professor i synkrotronljusfysik, blir vicerektor för infrastuktur, medan Bo Ahrén, tidigare dekan för Medicinska fakulteten, blir vicerektor för samverkan.
Torbjörn von Schantz talade varmt för kollegialt ledarskap och upprepade också budskapet att man inte ska kunna runda sin chef och lyfta sina önskemål till nästa nivå om man en gång fått nej.
– Resurserna är inte obegränsade, påpekade han.
Önskemål om finansiering av enskilda projekt ska alltså inte längre lyftas till rektorsnivå – till skillnad från praxis under den föregående rektorn, Per Eriksson.
Studenterna representerades av Oskar Styf, ordförande i Lunds universitets studentkårer LUS. Han inledde sitt tal med rektorns latinska titel i korrekt vokativ kasus: Rector magnifice! Sedan berättade han att studenterna upprättat en kursplan för rektorn i ämnet "Att leda Lunds universitet".
Visst kan det vara något sent att komma med kursplan när rektorn redan är antagen, men så går det alltför ofta till även vid andra utbildningar, tillade han.
I den obligatoriska kurslitteraturen för rektorn ingår, enligt studenternas kursplan, bland annat studentombudets årsrapporter och Sveriges förenade studentkårers rapporter om utbildningens användbarhet.
– Det är en stor och omfattande kurs, men ekonomin räcker tyvärr inte till så mycket lärarledd tid, så det blir mest självstudier, förklarade Oskar Styf.
Till kursmålen hör bland annat "värna det breda avgiftsfria universitetet" och " verka för förbättrade fysiska studiemiljöer". Kursens längd är tolv terminer, vilket motsvarar rektorns ämbetsperiod på sex år, och examinationen ska ske på universitetstrappan varje första maj, givetvis på latin. Ropar studenterna "vivat", "han leve" så har rektorn klarat kursmålet.
I motsatt fall är risken att det blir "pereat" eller "må han gå under". Studenternas representant utelämnade dock översättningarna, övertygad om att den akademiska publiken ändå förstod.
Efter ytterligare fanfarer blev det mingel med de illustra gästerna i kolonnsalen på Universitetshusets bottenvåning. Kön för att gratulera den nya rektorn blev lång.
Gå till toppen