Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Regionen redo omfördela 100 miljoner till spårväg

Spårvägen mellan Lund C och ESS har kommit ett steg närmare förverkligande efter ett inställt vägprojekt i Käglinge.

Bild: Metro Arkitekter
Regionala utvecklingsnämnden har enhälligt beslutat att föreslå att 100 miljoner kronor från ett inställt vägprojekt i Käglinge ska flyttas till kollektivtrafiksatsningar. Pengarna ingår i den regionala transportinfrastrukturplanen, som från början är statliga pengar. De 100 miljoner kronorna är inte låsta till Lunda­spårvägen, men anledningen till att de omfördelas är just att de ska kunna gå till spårvägen.
– Vi skjuter fram positionerna för regionen att möjliggöra en finansiering härifrån om andra inte skulle räcka till, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
Förslaget skickas nu ut på remiss och ett slutligt beslut kan enligt Mätta Ivarsson fattas i regionfullmäktige före sommaren.
Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lund, är förstås glad över beskedet.
– Det är 100 miljoner kronor till Lunds viktigaste infrastrukturprojekt just nu. Det finns också en väldigt stark symbolik i att Region Skåne, som har ett ansvar att jobba med infrastruktursatsningar i hela länet, pekar på just den här lösningen i Lund som en prioriterad fråga, säger han.
Men även om 100 miljoner kronor är mycket pengar så saknas fortfarande huvuddelen av den statliga medfinansieringen. Lunds kommun är beredd att stå för halva kostnaden för spårvägen, 360 miljoner kronor, och vill att staten ska stå för den andra halvan.
Anders Almgren hoppas framför allt på att de så kallade stadsmiljöavtal som regeringen har lanserat ska kunna ge mer statliga pengar till spårvägen. Här ska varje år 500 miljoner kronor fördelas till lokala och regionala infrastrukturprojekt.
– Där tänker vi vara aktiva och se till att vi kan bärga resten av den medfinansiering som vi tycker att staten ska stå för, säger Anders Almgren.
–  Vi ligger väldigt långt framme i planeringen. Jag vet faktiskt ingen annan kommun som ligger så nära att kunna göra en investering som träffar så rätt mot den här stadsmiljösatsningen som regeringen går fram med.
Även Mätta Ivarsson lyfter fram stadsmiljöavtalen och menar att det bästa vore om hela den statliga medfinansieringen skulle kunna lösas den vägen. I så fall kan de 100 miljoner kronorna användas till andra kollektivtrafiksatsningar i Skåne.
Förutom den statliga medfinansieringen återstår många steg innan en spårväg kan bli verklighet. Till exempel har den borgerliga alliansen och Förnyalund kommit överens om att de vill utreda kollektivtrafiken i kommunen, inklusive spårvägen. Det är mycket möjligt att en majoritet av politikerna kommer att stödja ett sådant förslag när det väl läggs fram.
– Vi ser inte behovet av en sådan utredning, men den kommer givetvis att genomföras om det finns en majoritet för den, säger Anders Almgren.
Gå till toppen