Kultur & Nöjen

The Ark i nytt stort artistmål

HD:s beslut att inte ta upp målet mellan The Cardigans och The Hives öppnar dörren för ytterligare ett stort artistmål.
Nu är det bandet The Ark som vill ha pengar. Minst tio miljoner kronor står på spel.

Lång väntan. De lån som The Ark – här med frånmannen Ola Salo – vill ha återbetalda, togs upp innan 2006.Bild: Håkan Röjder
Popgruppen The Ark har så här långt inte varit någon central spelare i de utdragna ekonomiska stridigheterna mellan Tambourine Studios många kända ex-klienter.
Men också The Arks pengar ingick i det trassliga nät av lån och återbetalningar klienterna emellan om uppdagades från 2009. Enligt utdrag från bankkonton har sammanlagt drygt sex miljoner kronor av The Arks pengar lånats ut - och inte betalats åter.
Störst är kraven på The Hives-medlemmarna och deras många bolag: totalt 6,2 miljoner. Men fordringar finns också på The Cardigans (en miljon kronor) och på Weeping Willows (775 000 kronor).
Utlåningen har skett i många mindre steg under åren 2002-2009. Med år av dröjsmålsräntor är den samlade skulden i dag närmare tio miljoner kronor (om man utgår från att skulderna i snitt härrör från 2007).
Den ursprungliga stämningen lämnade The Ark in redan 2011. Men målet har i flera år legat vilande i väntan på en slutlig dom i målet The Cardigans-The Hives. Den kom i förra veckan, då HD beslöt att inte pröva hovrättens dom.
– Det målet har ju ett mycket starkt bevisvärde även för den här rättegången. Det är svårt att se en annan utgång nu än att The Ark får rätt, kommenterar advokat David Berggren, som företräder The Cardigans.
Detta band har också deklarerat att de kommer att göra upp med The Ark.
– Det är ju två sidor av samma mynt. The Ark har i sina krav utgått från samma överföringar som vi gjort i vårt mål, fortsätter David Berggren.
Efter HD:s avgörande måste The Hives betala The Cardigans cirka 30 miljoner kronor, allt enligt hovrättens som från sommaren 2014.
Om tingsrätten ger även The Ark gehör för sina krav, väntar ytterligare åtta miljoner (plus rättegångskostnader) att betala för Fagerstabandet. Av dem krävs 2,5 miljoner för trummisen Christian Grahn privat.
The Arks advokat Krister Azelius bekräftar att målen nu tas upp igen.
 Vår uppfattning är att målen i allt väsentligt är likadana, och att hovrättens avgörande ska vara vägledande. Sen kan förstås motsidan peka på skillnader, då får vi förhålla oss till det.
Vad händer härnäst?
– Vi ska nu ge in den bevisning som är relevant. Sedan är det upp till tingsrätten i Lund att sätta upp en tid för huvudförhandling.
Kronofogden i Göteborg har sedan hösten 2014 utmätt tillgångar hos The Hives medlemmar och deras respektive bolag. Av årsredovisningar för 2013 framgår att ekonomin är ansträngd, och att framgångar i tvistemålen är avgörande för att undvika konkurser - framgångar som hittills helt uteblivit.
Det är alltså högst tveksamt om The Hives kan betala.
Sydsvenskan har varit i kontakt med Martin Axén, gitarrist i The Ark, som meddelar bandet inte vill kommentera sina krav så länge rättegångarna fortfarande pågår. Tidningen har även, utan framgång, sökt The Hives advokat Monica Crusner.

Fyra mål kvar i härvan

1. The Hives-Tambourine Studios. Tingsrätten dömer 2013 The Hives att betala studion 3,9 miljoner. Överklagat.
2. The Ark-The Hives, The Cardigans, Weeping Willows. m fl. Se texten ovan. Prövas 2015.
The Hives-PWC. Bandet stämmer sin ex-revisionfirma på 167 miljoner kr. Inget datum för rättegång.
Läs alla artiklar om: Tambourinetvisterna
Gå till toppen