Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

”Fördelningen är orimlig”

– Fördelningen är orimlig. Vi behöver göra lagändringar för att alla ska ta ansvar, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Sydsvenskan.
Hon öppnar även för att riva upp ebo-lagen så att färre asylsökande bosätter sig i Malmö.

Ylva Johansson tycker det är orimligt att Malmö och några få andra kommuner tar emot så många flyktingar, medan andra kommuner smiter undan.Bild: Hussein El-Alawi
Efter höstens regeringskris och Migrationsverkets prognos om hundratusen asylsökande har invandring och integration snabbt blivit den hetaste frågan i svensk politik.
På kort tid har Göran Hägglund (KD), Annie Lööf (C) och Jan Björklund (FP) spottat ur sig förslag.
Än så länge har Socialdemokraterna legat lågt. Men nu förbereder Ylva Johansson en rad åtgärder i syfte att de nyanlända snabbare ska få bostad och jobb.
– Det kommer i vår, säger hon.
Allt är inte klart. Men på en punkt har hon bestämt sig: Ett antal rika kommuner ska inte längre smita undan medan andra – däribland Malmö – tar ett mycket stort ansvar.
– Ska Sverige klara ett så stort åtagande som vi nu står inför måste vi få till stånd en jämnare fördelning mellan kommunerna, säger Ylva Johansson.
Regeringens båda samordnare Lars Stjernkvist (S) och Gunnar Hedberg (M) har skissat ett förslag där var och en av landets 290 kommuner åläggs att bygga upp en beredskap att ta emot flyktingar och ordna bostad, skola och svenskundervisning. Det förslaget tycker Ylva Johansson är "intressant".
– Det är en helt orimlig fördelning av ansvar i dag. Så kan vi inte fortsätta. Det är min bestämda uppfattning. Vi behöver lagändringar för att säkerställa att alla kommuner tar sitt ansvar för flyktingmottagandet.
Ett sådant förslag från regeringen kommer SD att rösta emot. Däremot har Ylva Johansson goda möjligheter att få med sig ett eller flera borgerliga partier.
Ett skäl till att många asylsökande väljer att slå sig ner i Malmö och andra städer där det redan bor många invandrare är lagen om eget boende (ebo). En asylsökande kan välja att ta med sig sin dagersättning och bo hos släkt och vänner istället för att flytta in i Migrationsverkets anläggning.
Nyligen föreslog KD-ledaren Göran Hägglund att bidraget slopas för den som väljer ebo. Förslaget mottogs mycket positivt av Malmös socialdemokratiska kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh som länge velat se en sådan förändring.
Nu öppnar Ylva Johansson för det, även om regeringen ännu inte satt ner foten.
– Ebo är ett oerhört problem i vissa kommuner. Malmö är en, Södertälje en annan. Jag ser att det inte fungerar. Ebo behöver förändras.
I dag tar det i genomsnitt sex-åtta år innan en flykting fått jobb i Sverige. Ylva Johansson har satt som mål att minska tiden till två år.
– Det låter kaxigt. Och de som är sjuka och traumatiserade behöver så klart längre tid. Men de som är friska och redo bör klara det på två år.
Enligt Ylva Johansson är tiden helt avgörande.
– Det gäller att ta vara på initiativkraften och lusten hos den som flytt från krig och elände.
Systemet med etableringslotsar, som alliansregeringen införde, ser hon som slöseri med tid. Det ska avskaffas.
– Det är dyrt och funkar inte. Du träffar din lots i snitt tre och en halv timme i månaden. Det är ju ingenting!
Ylva Johansson vill sätta in svenskundervisning och kartläggning av den asylsökandes kunskaper så fort hen har anlänt till en förläggning.
Den senaste tiden har hon fört samtal med arbetsmarknadens parter för att hitta en modell där de flyktingar som i nästa skede fått uppehållstillstånd snabbare blir redo att ta ett jobb.
– Många flyktingar som fått tillstånd sitter i dag kvar på förläggningarna. Den tiden måste vi använda. Jag tänker mig ett system där man direkt kommer ut till en arbetsplats och kombinerar arbetet eller praktiken med svenskutbildning och annan kompletterande utbildning.
För att locka med företagen på detta vill hon använda frikostigt med statliga subventioner till arbetsgivaren. Däremot tror hon inte på borgerliga förslag om lägre ingångslöner.
Jan Björklund föreslog i förra veckan tillfälliga uppehållstillstånd, något som Danmark i veckan beslutat om. FP-ledaren vill också skärpa kraven på försörjning vid anhöriginvandring.
– Det är jag väldigt tveksam till. Det blir ju inte lättare att etablera sig i Sverige om man måste oroa sig för fru och barn som är kvar i helvetet.
Många har tolkat FP-förslagen som ett slags signalpolitik i syfte att fler flyktingar ska söka sig till andra EU-länder.
– Jag vill att de andra EU-länderna ska ta ett större ansvar. Men jag vill inte åstadkomma det genom att göra det svårare eller sämre för människor att komma till Sverige.

Ylva Johansson

Född: 1964 i Huddinge
Familj: Gift med förre finansministern Erik Åsbrink. Tre barn sen tidigare.
Utbildning: Lärare
Politisk karriär: Började som riksdagsman i Vänsterpartiet kommunisterna (VPK). Bytte parti och blev socialdemokratisk skolminister 1994-1998. Lämnade regeringen på grund av sitt förhållande med Erik Åsbrink. Återkom som sjukvårds- och äldreminister 2004-2006.
I dag: arbetsmarknads- och integrationsminister.
Gå till toppen