Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Förstörd natur ska ersättas

Natur- och rekreationsområden som förstörs vid exploatering ska ersättas.
Det är tanken med ­balanseringsprincipen, som kommunstyrelsen idag kommer att besluta om.

Politikerna i Lund strävar efter att förtäta staden för att undvika att behöva använda åkermark när staden växer.
Men förtätning kan innebära att till exempel grönområden måste offras.
Balanseringsprincipen är ett verktyg för att kompensera de natur- och rekreationsvärden som försvinner eller skadas vid exploatering av ett område.
Enligt förslaget som ligger på kommunstyrelsens bord idag ska en förvaltningsövergripande arbetsgrupp värdera natur- och rekreationsvärdena i ett område som är aktuellt för exploatering och utifrån värderingen föreslå åtgärder. Därmed räknas kostnaderna för balanseringen in som en förutsättning för exploateringen.
Förstahandsalternativet är att balanseringen ska ske på samma tomt som exploateringen och i andra hand i närheten.
Om det inte går att balansera i direkt anslutning till exploateringen eller om exploateringen är så liten att det inte blir tillräckliga resurser från det enskilda projektet så ska ett balanseringskonto upprättas. Med hjälp av pengar på kontot kan sedan mer samlade balanseringsåtgärder genomföras utifrån en prioriteringslista som tekniska förvaltningen tar fram.
Enligt förslaget ska balanseringsprincipen i första hand prövas när det gäller kommunal mark och under 2015 och 2016. Därefter ska arbetet utvärderas.
Gå till toppen