Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsartext: Vi försöker spara mer grönska vid Hardebergaspåret

Christina Gullin och Lars-Håkan Svensson ifrågasatte om jag står fast vid det vi socialdemokrater skrev om förtätningar inför valet (Åsikter 11/2). De nya bostäderna på Vipeholmsområdet i Lund innebär att fler människor får möjlighet att bo inne i Lund, med korta avstånd till centrum, service, butiker, men också till Universitetet och andra arbetsplatser. Vi tror på att förtäta Lund, med fler bostäder där de får plats på ett bra sätt inne i staden. En viktig anledning för att förtäta är också att spara på åkermarken kring Lund, som är Sveriges bästa. Lund har stor bostadsbrist och vi välkomnar dessa nya bostäder, men det behövs anpassningar för att minska störningar för dem som redan bor i närområdet.
Nybyggda bostadsrätter i Vipeholmsparken i Lund.Bild: Linda Berglund
Läget för de nya bostäderna på Vipeholm är bra på många sätt, Hardebergaspåret kommer att ligga några cykeltramp bort, i bottenvåningen i flera av husen planeras för centrumfunktioner som en närbutik, ett litet kontor eller samhällsservice. Grönskan och träden som redan finns gör att det blir ett uppskattat och vackert bostadsområde redan från början.
Stadsbyggnadskontoret arbetar nu med detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in i samrådet. Min förhoppning är att många av de farhågor som finns om störningar, borttagen vegetation, fel placering av förskolan eller många höga hus i den östra delen av området kommer att minska. Samtidigt kommer inte alla att bli nöjda när vi förtätar staden, när det blir fler hus och högre bebyggelse i grannskapet.
Den nya förskolan kommer nog placeras längre österut i området och får då en trevligare och grönare närmiljö och hamnar lägre från motorvägen. Det verkar också som att fler träd kan sparas och mer av grönskan mot Hardebergaspåret. Samtidigt är det viktigt att Hardebergaspåret blir tryggare på kvällar och nätter. Att fler ser spåret genom öppningar mot Hardebergaspåret från de nya husen ger många boende i östra Lund en tryggare cykelresa.
Vi vill förbättra skyddet av våra parker och andra grönområden. Det har varit flera hårda politiska strider om Lunds parker de senaste åren, vi har tagit strid för att skydda Borgareparken på Norr och Folkets park på Väster i Lund. När vi blir fler Lundabor så ska vi också skydda och utveckla våra parker och skapa fler grönområden, inte bygga i våra stadsdelsparker. Inom Vipeholmsområdet handlar det om att i första hand bygga på de hårdgjorda ytorna, där det idag är asfalt eller byggnader, i andra hand på de som idag är öppna gräsmattor, men framförallt spara träd och buskar i stor utsträckning.
Björn Abelson (S)
ordförande i byggnadsnämnden i Lund
Gå till toppen