Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Mats Skogkär: En frihet utan värde

Följande skrev Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg på sin blogg i måndags:
Skulle Advokatsamfundet stödja en svensk Charlie Hebdo?Bild: Matt Rourke
"Kontroversiella, rasistiska och kränkande uttalanden ska inte kunna döljas i anonymitetens dimma. De ska enligt min mening i detta hänseende inte heller åtnjuta yttrandefrihetens skydd. Missbruk av grundlagsskyddade rättigheter är inte skyddsvärda, vare sig pressetiskt eller lagligt."
Men vad innebär det? Betyder formuleringen vad den vid en första anblick ser ut att göra – att kontroversiella uttalanden är ett missbruk av yttrandefriheten som inte förtjänar lagens skydd?
Skulle det vara en felaktig tolkning av Advokatsamfundets ståndpunkt tycks Ramberg inte värst angelägen om att reda ut missförståndet.
På Twitter svarar hon:
"Yttrandefriheten är inte oinskränkt. Anonymitetsskyddet inte heller. Läs gärna PONs beslut så kanske det klarnar."
PON är alltsåPressens opinionsnämnd dit enskilda kan vända sig om de anser att en tidning publicerat uppgifter om dem som är felaktiga eller kränkande.
Rambergs inlägg var en kommentar till nämndens beslut att fria ett antal tidningar, däribland Expressen, för artiklar i december 2013 om näthat på sajter som Avpixlat och Exponerat. I artiklarna hade flera anonyma "näthatare" identifierats med namn och bild. Några av de avanonymiserade svarade med att i sin tur anmäla tidningarna till Pressombudsmannen, PO, och i nästa steg till PON.
Tidningarna friades. I en nyckelmening konstateras:
"Att använda nätets anonymitet för att hota, skrämma och sprida fördomar har emellertid inte något samhälleligt värde, utan får snarare ses som ett missbruk av yttrandefriheten."
I flera domar på senare tid om hets mot folkgrupp återkommer tanken att yttrandefrihet medför en skyldighet att så långt möjligt undvika uttalanden "som inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor".
PON resonerar om yttranden som saknar "samhälleligt värde" men gör det enkelt för sig eftersom den enes fördom ofta är den andres sanning. Advokatsamfundet talar om kontroversiella uttalanden som en form av missbruk av yttrandefriheten.
Yttrandefrihet definieras i riksdagens ordbok som "rätt att uttrycka sig och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller bestraffning".
Uttalanden som inte skyddas av yttrandefriheten är med andra ord fredlösa.
Rätten till anonymitet är central i både Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.
Yttrandefriheten ger inte – och ska inte ge – skydd för den som hotar, förtalar eller anstiftar till brott för att ta några exempel. Skulle den däremot inte skydda den som uttrycker kontroversiella, rent av stötande åsikter, är det inte längre yttrandefrihet. Och utan yttrandefrihet är det inte längre demokrati.
Gå till toppen