Skåne

Mässling härjar i Europa – så skyddar du ditt barn

Sjukdomen är tillbaka på flera håll i Europa.
Här är länderna som är drabbade.
Och nej, vaccin orsakar inte autism.

Normalt vaccineras barn i Sverige mot mässling först vid 18 månaders ålder men med pågående mässlingsutbrott i bland annat Tyskland och Bosnien Hercegovina kan barnen behöva få sprutan tidigare. Hur gör man om man planerat en weekendresa med spädisen till Berlin?
–Det går att tidigarelägga vaccineringen till tolv månader om man ska resa till ett land med ett pågående utbrott. Under särskilda omständigheter kan vaccinet ges redan från nio månaders ålder, säger Hélène Englund, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
Riktigt små barn skyddas oftast av moderns antikroppar.
I Sverige har vi en vaccinationstäckning på 97 procent och risken att smittas är liten. Normalt insjuknar färre än 50 personer om året. Men mässling kan få spridning lokalt i områden där få vaccinerar.
–Det finns några grupper där förtroendet för vaccinet är särskilt lågt. Det baseras på en ogrundad rädsla för att det skulle orsaka autism och tron att det är bättre att genomgå en mässlingsinfektion än att skydda sig, säger Hélène Englund.
Detta gäller framförallt bland människor med antroposofisk livsstil i Järna och inom vissa invandrargrupper.
Symptom vid mässling är hög feber, ögoninflammation, snuva, hosta och utslag. I uppemot vart femte fall orsakar sjukdomen ytterligare komplikationer och kan leda till hjärninflammation.
Enligt WHO:s beräkningar dog 145 700 personer till följd av mässling 2013, de flesta var barn under fem år. I Sverige är dödsfall på grund av mässling mycket ovanligt.

Antal behandlade fall

2012
Sverige: 30
Skåne: 1
2013
Sverige: 51
Skåne: 17
2014
Sverige: 26
Skåne: 2

Vaccin orsakar inte autism

En artikel i den medicinska tidskriften the Lancet som publicerades 1998 drog läkaren Andrew Wakefield paralleller mellan mässlingsvaccination och autism. Artikeln innehöll flera felaktigheter och drogs senare tillbaka men har fortsatt skapa oro bland föräldrar.

Här pågår mässlingsutbrott

I USA har några hundra personer insjuknat de senaste veckorna. Stora utbrott pågår i Tyskland, Bosnien Hercegovina, Kina, Filippinerna och Vietnam.

Vaccin mot mässlingen

Allmän vaccination mot mässlingen infördes 1976. Från 1982 kombineras den med vaccin mot påssjuka och röda hund (MPR-vaccin). Första dosen ges vid 12-18 månaders ålder och andra när barnet är 6-8 år.
Läs alla artiklar om: Mässlingsfall i Lund
Gå till toppen