Lund

Oppositionen vill ha plan mot extremism

De fyra allianspartierna vill veta vad Lunds kommun gör för att förhindra att fler ungdomar från Lund ansluter sig till terrororganisationen Islamiska Staten, IS.

Bild: Ingemar D Kristiansen
Efter att Sydsvenskan berättat om två unga Lundabor som tros ha anslutit sig till IS har de fyra allianspartierna nu skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).
Oppositionens frågor handlar om vilken beredskap kommunen har för att förebygga våldsbejakande extremism och vad kommunen gör för att stödja avhoppare och anhöriga.
Philip Sandberg (FP) tog initiativet.
– Två unga Lundabor har med all sannolikhet anslutit sig till en barbarisk terrorrörelse. Vi vill veta vilka åtgärder den styrande vänsterminoriteten tänker vidta. Det kan finnas betydligt fler ungdomar som går i samma tankebanor.
Vad tycker du själv kommunen borde göra?
– Ta reda på vilka rutiner som finns. Mig veteringen finns det ingen handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Nästa steg är att agera tidigt med förebyggande arbete.
Det viktigaste är att bli medveten om problemet, menar Philip Sandberg.
– Vi kan inte låtsas att detta inte kan hända i Lund, det har ju med all sannolikhet redan hänt. Därför måste vi bli mycket bättre på att snappa upp signalerna.
Anders Almgren (S) kommer att lämna svar på oppositionens interpellation vid nästa fullmäktigemöte om tre veckor.
– Det här är en väldigt allvarig fråga som förtjänar en seriös debatt. Men Alliansen gör lite pajkastning av det genom att ställa mig till svars, när de själva varit ansvariga i åtta år.
Anders Almgren fick själv information om de försvunna ungdomarna genom skolan.
– Det här är ingen isolerad företeelse, och jag tror att man måste jobba mer aktivt mellan olika kommuner och nationellt. Vi i Lund måste ta till oss de framgångsrika metoder som finns och inte uppfinna hjulet själva.
Läs alla artiklar om: Lunds handlingsplan mot extremism
Gå till toppen