Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Skånska miljömålen kan inte nås till 2020

Luften är fortsatt lika smutsig och grundvattnet lika förorenat.

Bild: Emil Langvad
När länsstyrelsen idag presenterar den årliga lägesrapporten över arbetet med de skånska miljömålen är ljusglimtarna få.
Visserligen har de skånska bönderna blivit bättre på att använda gödseln rätt i jordbruket. Men ansträngningarna märks varken i grundvattnet eller i havet dit överskottsgödseln når och leder till höga kvävehalter och övergödning.
Inte heller det minskande bilåkandet och ökande kollektivresandet ger några positiva utslag i mätstationerna. Luften innehåller fortfarande för stora halter skadliga partiklar och utsläppen av växthusgasen koldioxid minskar inte.
Riksdagen satte på 1990-talet upp femton miljömål som alla skulle vara nådda 2020.
Oavsett landsdel är målen mer eller mindre hopplösa att nå och Skåne är inget undantag:
"Miljöbelastningen är stor eftersom länet är tättbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, omfattande vägburna transporter och stor arbetspendling, samt ett intensivt jordbruk", summerar länsstyrelsen utmaningen.
Men skåningen är inte helt ointresserad av utvecklingen. I den så kallade Skånepanelen, där 4 000 invånare svarat på frågor om klimat och miljö, säger sig nio av tio kunna tänka sig leva mer klimat- och miljövänligt. Men det är under förutsättning att detta blir billigare än idag.
Länsstyrelsen konstaterar att tretton av femton miljömål inte kan nås till 2020. Myndigheten aktar sig dock för att ge alternativa årtal för när till exempel grundvattnet har god kvalitet.
Istället pekar länsstyrelsen på att problemen på flertalet områden är omfattande och att det behövs "fler och mer kraftfulla åtgärder och styrmedel på nationell och internationell nivå".

Var tredje brunn är förorenad av gift

Bara var fjärde grundvattentäkt skyddas enligt miljöbalken mot till exempel mot lantbrukets kemiska bekämpningsmedel.
2010 tog länsstyrelsen prover på 141 grundvattentäkter. I vart tredje prov uppmättes ett eller flera bekämpningsmedel.
Fyra av tio prov visade också för höga halter av nitrat, ett ämne som kan komma från gödslade jordar och är skadligt för barn.
Gå till toppen