Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Så här kan stationsområdet bli – vad tycker du?

Nu får Lundaborna möjlighet att tycka till om de föreslagna förändringarna kring Lund C. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka ut ramprogrammet på samråd.

Klicka här för att se en större bild!
Det var enighet över blockgränserna när byggnadsnämnden tog beslutet. Björn Abelson (S), ordförande i nämnden, menar att det finns en genuin politisk vilja att få till ett välfungerande Lund C och att det gör att partierna är beredda att kompromissa.
– Det var flera partier som markerade att man hade avvikande uppfattning i ett antal frågor, men man markerade också vikten av enighet, säger han om nämndsbeslutet.
Förnyalund, som bara har en ersättare i nämnden och därmed inte får yrka eller rösta, lade en protokollsanteckning där partiet uttryckte kritik mot spårvägen.
Byggnadsnämnden bestämde också, i samband med beslutet om ramprogrammet, att stadsbyggnadskontoret ska göra en kompletterande bilparkeringsutredning för området kring Lund C.
Ramprogrammet kommer att ställas ut i stationsbyggnaden och under våren får alla intresserade möjlighet att lämna synpunkter. 7 maj kommer det att bli ett öppet samrådsmöte i Stadshallen.
Efter att synpunkterna har kommit in ska en ny slutgiltig version av ramprogrammet tas fram. Björn Abelsons förhoppning är att byggnadsnämnden ska kunna fastställa programmet senast i september.
Ramprogrammet, som omfattar ett stort område, går inte att överklaga, men är heller inte bindande. Det är däremot detaljplanerna, som omfattar mindre områden. Nya detaljplaner ska arbetas fram efter att ramprogrammet är antaget.
Gå till toppen