Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "I fjol ökade inte utsläppen från energianvändning – för första gången på 40 år. Inbromsningen verkar vara en effekt av ett minskat fokus på ekonomisk tillväxt."

En nyckelåtgärd

Världens koldioxidutsläpp från energianvändning ser inte ut att ha ökat under 2014. Det meddelade Internationella energiorganet (IEA) nyligen. Stämmer det är det första gången på 40 år som detta inträffar utan att världen befinner sig i en global ekonomisk kris. Världsekonomin växte med 3 procent i fjol.
En del påpekar att IEA:s besked visar att ekonomisk tillväxt och utsläpp inte hänger ihop. Men inbromsningen av utsläppen ser till stor del ut att vara just en effekt av ett minskat fokus på ekonomisk tillväxt.
IEA pekar ut Kinas agerande som en av huvudförklaringarna till att utsläppen inte ökade förra året.
Den kinesiska regimen harbörjat se över sin industri. Landet stänger ner de smutsigaste fabrikerna och försöker minska sin kolanvändning.
Vid öppningen av folkkongressen i början av mars höll Kinas premiärminister ett tal där han konstaterade att ”långsam tillväxt är det nya normala” för Kina. Landets nya fokus är inte längre att uppnå så hög ekonomisk tillväxt som möjligt utan att satsa mer på kvalitet. Kinas kvantitativa tillväxt mätt i BNP 2014 ser också ut att ha varit den lägsta på 24 år.
Även i Sverige talar regeringen och en mängd olika debattörerom kvalitativ tillväxt, om att tillväxten ska vara ”hållbar” och att det är dess innehållsom spelar roll. Men trots det finns det en kultur där tillväxtens kvantitet sätts främst.
Ett tydligt tecken är att Sveriges oväntat höga BNP-ökning 2014 hyllades unisont i medierna. Veckans affärer talade om ”lysande siffror”, Dagens Nyheter om en ”positiv överraskning” och Svenska Dagbladet om den ”goda tillväxten”. Det skedde trots att ingen ännu har räknat på om förra årets svenska tillväxt har lett till en ökad klimatbelastning eller inte. Kanske var tillväxten inte alls ”god”.
Mäter man utifrån hur mycket och vad människor i Sverige konsumerar har klimatpåverkan stadigt ökat. Det dröjer länge innan det går att avgöra om 2014 var en vändpunkt.
IEA:s preliminära data gäller utsläpp av koldioxid från energianvändning, inte de totala utsläppen av växthusgaser. Det är viktigt att notera, även om utsläpp av koldioxid från energianvändning står för merparten av de totala utsläppen av växthusgaser och är den form av utsläpp som ökat mest.
Ännu viktigare att komma ihåg är att klimatförändringarna inte är det enda miljöproblemet. Till exempel går förlusten av biologisk mångfald, djur- och naturarter, hundra till tusen gånger snabbare än den naturliga takten och är tätt kopplad till ökad ekonomisk aktivitet. Andra exempel är utfiskningen av haven ochförsvinnande matjord och färskvatten.
Förnyelsebara bränslen löser inte allt. Även en växande ekonomi driven av förnyelsebar energi ger miljökonsekvenser.
Kina är inget grönt föredöme. Landets regering sätter miljö långt efter tillväxt. Men att inställningen har ändrats något är ändå ett exempel på hur viktigt minskat fokus på tillväxt är om man ska uppnå framgång på miljöområdet.
Ska Kina och andra länder kunna fortsätta en utveckling där utsläppen minskar kraftigt, inte bara står still, måste landets regim gå mycket längre i sin omvärdering av tillväxt.
Har man en ekonomi som medför en kraftig miljöpåverkan är det lätt att minska utsläppen i början, men de lågt hängande frukterna är snabbt plockade. Shanghai har gått före och deklarerade i januari att staden nu tar bort sitt mål att öka BNP. Ett sådant agerande bör tjäna som inspiration för övriga Kina, men också för andra städer och länder i världen,inte minst höginkomstländer.
Den snabba utbyggnaden av förnybar energi i bland annat Kina är förstås också en viktig del av förklaringen till att koldioxidutsläppen från energianvändning inte ökade förra året. Men mer förnybar energi ger ingen klimatnytta om den inte ersätter den fossila. Ett krav på en ständigt växande ekonomi försvårar en sådan omställning.
Mindre fokus på tillväxt och därmed minskad materiell konsumtion och energianvändning gör det lättare att uppnå målet om ett 100 procent förnybart energisystem och ökar chansen att lösa andra allvarliga miljöproblem.
Kanske var 2014, då utsläppen inte ökade, ett undantag som bekräftar regeln att utsläppen stiger år för år.
En nyckelåtgärd för att förhindra ökade utsläpp är att en gång för alla slå fast att hållbarhet måste sättas före tillväxt. Endast då kan bestående framgångar i kampen för ett välmående samhälle inom vår planets gränser uppnås.
Robert Höglund
Gå till toppen