Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Tunneln klar 2024 efter tysk vändning

Tyska förhoppningar om att Hamburg ska få stå som arrangör för sommar-OS 2024 har fått planerna kring en fast förbindelse under Fehmarn Bält att klarna.

Tunneln under Fehmarn Bält ska bli 19 kilometer långa och gå mellan Rødby och Puttgarden. Liksom vid Öresundsbron ska bygget finansieras genom avgifter från användarna. Grafik: Femern A/S
I onsdags förklarade den tyska statssekreteraren Enak Ferlemann (CDU) att ett dubbelspår för elektrifierad tågtrafik mellan Puttgarden och Lübeck kommer att stå klart år 2024.
Beskedet gav han i samband med det toppmöte kring arbetet med Fehmarn Bält som i veckan hölls på de nordiska ambassaderna i Berlin.
Samtidigt förklarade den danska transportministern, Magnus Heunicke, vid mötet att den ursprungliga danska planen med att ha Fehmarn- Bält-tunneln klar till 2021 måste överges av ekonomiska skäl.
Genom att istället förlänga byggtiden till 2024 räknar danskarna med att kunna sänka byggkostnaderna.
– Heunicke räknade med att kunna pruta på kostnaderna genom att låta färre personer vara inblandade i projektet, vilket samtidigt gör att det tar längre tid, säger Mikael Stamming. utvecklingsdirektör för Region Skåne.
De två beskeden vid toppmötet tala alltså för länderna kan enas om att ha tunneln under Fehmarn Bält klar år 2024.
Även om den tyska staten förnekat saken har det på sistone förekommit media­uppgifter om att Tyskland velat omförhandla hela avtalet med Danmark om Fehmarn Bält-tunneln.
Som svar på ryktena förklarade den tyska statssek­reteraren vid onsdagens toppmöte att den tyska staten ska göra allt för att hålla uppe arbetstakten så att den nya järnvägen kan invigas under OS-året.
– Det beskedet var den stora sensationen vid mötet i Berlin. Enligt den liggande överenskommelsen skulle tyskarna vara klara med den järnvägen först 2027, säger han.
Han deltog från skånskt håll på toppmötet i Berlin tillsammans med bland annat regionråden Mätta Ivarsson (MP) och Pontus Lindberg (M).
Hamburg vann nyligen en inhemsk omröstning om vilken tysk stad som skulle ansöka om att få arrangera sommar-OS 2024, med knapp marginal framför Berlin.
Goda förbindelser är en förutsättning för att Hamburg ska komma ifråga som OS-arrangör. Projekten reducerar tågtiden Malmö - Hamburg till drygt två timmar. I dag består järnvägen norrut från Lübeck av ett enkelspår som inte är elektrifierat.
Planen för en modernisering av den nuvarande järnvägsförbindelsen har tidigare gått ut på att dra dubbelspår i närheten av det befintliga spåret. En lösning som väckt starka protester från kringboende i ett antal mindre nordtyska orter.
– Förslaget som Enak Ferlemann presenterade i Berlin går nu ut på att stora delar av den nya järnvägen dras i anslutning till dagens bilväg som går med betryggande avstånd från den mesta bebyggelsen.
Den nya järnvägen ska klara tåg med betydligt högre hastigheter än dagens.
Mikael Stamming menar att Berlinmötet aktualiserar tankarna på att dra fyrspårig järnväg på sträckan Lund-Hässleholm vid sidan av det pågående planeringsarbetet för fyra spår Malmö-Lund.
Nya höghastighetsförbindelser i andra länder ställer samtidigt krav på utökad och snabbare svensk tågtrafik, som en del av en samordnad europeisk transportkorridor från Helsingfors till Malta.
Ur skånsk horisont ser Mikael Stamming mycket positivt på de besked som gavs vid mötet i Berlin.
– Vårt perspektiv har varit att tunneln med tillhörande järnvägsanslutningar måste stå klar senast 2025 i samband med att ESS-anläggningen i Lund ska vara helt färdig.

Tunneln dyrareän väntat

När de verkliga kostnaderna för att bygga en sänktunnel under Fehmarn Bält nyligen började klarna visade det sig att projektet skulle kosta 49,4 miljarder kronor - 8,9 miljarder kronor dyrare än beräknat.
För att hålla kostnaderna är Danmark nu inne på att senarelägga färdigställandet och inviga förbindelsen först år 2024.
Om de tyska järnvägsbyggena samtidigt tidigareläggs och står klara redan 2024 innebär det att snabbare tågintäkter från tunneln.
Gå till toppen