Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Dorete Bloch

Professor Dorete Bloch, Velbastadur, Färöarna, har avlidit, 71 år gammal. Närmast sörjande är hennes två söner Jónas och Jóhannis med familjer.

Dorete Bloch började sin biologiska forskarbana med ett examensarbete vid Aarhus universitet om knölsvanen, vilket renderade henne en guldmedalj för arbetets kvalitet.
Sedan valde hon att 1974 söka en tjänst vid Färöarnas naturhistoriska museum och etablerade där ett internationellt samarbete med bland annat biologer i Norden (inte minst i Lund).
Samtidigt avancerade hon till chefsposten vid museets zoologiska avdelning. Hennes intresse breddades: hon startade ett internationellt forskningsprojekt om grindvalars biologi, hon inledde nordiska kurser för doktorander i fågelekologi, hon initierade ett samnordiskt projekt för att inventera Färöarnas fågelfauna samt anordnade symposier om öars biologi med stort nordiskt och internationellt deltagande.
Banden till Lund blev allt starkare genom ett samarbete med fågel- och markekologer. Det senare resulterade i en inventering av den då mindre kända markfaunan på Färöarna.
Vid detta laget hade Dorete blivit en portalfigur inom färöisk forskning, forskarutbildning och grundutbildning i biologi. Hon krönte sin akademiska bana genom att 1994 disputera i Lund på en avhandling om grindvalars biologi.
Hennes administrativa frammarsch fortsatte : hon blev ledamot i den internationella kommissionen för forskning om Nordatlantens valar och sälar, redaktör för den färöiska tidskriften Frodskaparrit, ledamot i det nordiska arktiska programmet och expert inom det nordatlantiska forskningsprogrammet, medlem av den färöiska naturvårdsstyrelsen och konsult för fågelövervakningen vid Färöarnas flygplats.
Vid sin bortgång arbetade Dorete med en studie över den färöiska haren och deltog i övervakningen av nordatlantiska valar. Vid sidan om skrev hon en populär flora över växter på Färöarna och hann dessutom ta skepparexamen så att hon kunde ratta familjens båt. Dessutom deltog hon i produktionen av frimärken med biologiska motiv för Färöarnas postverk.
Dorete skrev flera böcker samt en mängd vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Hon utnämndes till professor i zoologi vid Färöarnas universitet 2001.
Doretes gästfrihet och varma hjärta har under många år värmt oss, utländska och nordiska forskare samt gäster. Hennes lukulliska middagsbord har alltid varit något att se fram emot. Hennes popularitet på Färöarna visar sig i det kamratliga ”grindakona” som hon brukade kallas.
Vännerna gav ut en ”Festschrift” till hennes ära 2010. Men cancern vann till slut och Dorete avled den 28 februari 2015. Hon är outsägligt saknad.
Gå till toppen