Huvudledare

Ledare: Rättatt riva lägret

EU-migranter måste kunna vräkas från parker och privat mark. Lagen är lika för alla.

Lägret i Pildammsparken i Malmö revs.Bild: Hussein El-Alawi
Det går inte att förbjuda fattigdom. Det är inte olagligt att tigga. Den fria rörligheten gäller alla EU-medborgare, den ger rätt att tillfälligt vistas i ett annat EU-land för att söka arbete.
Men när väl detta är konstaterat så måste det också sägas att det inte är tillåtet att bosätta sig på privat mark eller slå upp läger i parker.
Malmö stad satte upp skyltar med den informationen till EU-migranterna i tältlägret i Pildammsparken och på tisdagen var lägret tomt och kunde rivas. Det var rätt, det borde ha gjorts tidigare, det är oacceptabelt att kåkstäder växer upp runt om i landet.
Just det håller på att hända. På en privat tomt i Sorgenfri i Malmö, vid en återvinningsstation i Landskrona, på parkmark i Helsingborg. Att vräka någon som ockuperar privat mark är komplicerat. Det har enskilda fastighetsägare fått erfara; de känner sig närmast rättslösa.
I flera kommuner diskuteras planer på tillfälliga härbärgen eller på att anvisa en plats för tältläger. Situationen är helt ny för svenska förhållanden och det finns inga nationella riktlinjer att stödja sig på.
Kommunerna får hålla sig till sina ordningsstadgor.
Nationella riktlinjer lär nämligen dröja. Regeringen har nyligen tillsatt en nationell samordnare som ska börja med att besöka kommunerna.
Problemet med dessa EU-migranter är mångfasetterat och går inte att lösa med en bussbiljett hem. Många kommer helt enkelt tillbaka. Barn lämnas hos släktingar medan föräldrarna reser iväg för att söka jobb – och i avsaknad av arbete istället tigga.
I takt med att tiggarna och tältlägren blir fler ökar också trakasserierna.
Problemet går inte att lösa i Sverige. Rumänien, där de flesta kommer ifrån, får pengar från EU för att förbättra romernas situation och de pengarna måste åtföljas av tydliga krav. Den enda hållbara lösningen ligger i att bekämpa fattigdom, korruption och diskriminering.
Och det är ett ansvar för hela unionen.
Gå till toppen