Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Involvera idéburna organisationer i etableringen av nyanlända flyktingar."

Den idéburna sektorn har en unik kompetens och förmåga att göra insatser för nyanlända flyktingar som vill lära sig det svenska språket, bygga upp sociala nätverk och få en bättre hälsa.
Regeringen måste gå från kunskap till handling när det gäller den idéburna sektorns betydelse, skriver Daniél Tejera, ordförande för nätverket Idéburen sektor Skåne.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
När regeringen nu skrotar det välmenande men illa fungerande systemet med etableringslotsar för nyanlända flyktingar finns det en konkret möjlighet att stärka samarbetet med den idéburna sektorn.
Redan för ett år sedan visade Riksrevisionen i en granskningatt statliga myndigheter inte gjorde tillräckligt för att inkludera idéburna organisationer när det gäller nyanlända flyktingar.
Regeringen presenterade nyligen sina tankar kring hur nyanlända flyktingar ska kunna etablera sig i Sverige och vägen till arbete kortas. Samverkan med idéburna organisationer tas upp som en viktig punkt.
Den idéburna sektorn har en unik kompetens och förmåga att göra insatser för nyanlända flyktingar som vill lära sig det svenska språket, bygga upp sociala nätverk och få en bättre hälsa.
Sverige har en mycket stark idéburen sektor, bara i Skåne finns cirka 21 000 idéburna organisationer.
Dagligen träffas tusentals människor i olika föreningar, studiecirklar och samfund för att de har samma intressen. De möten som uppstår blir annorlunda än de som sker mellan lärare-elev eller handläggare-arbetssökande.
Nätverket Idéburen sektor Skåne föreslår att idéburna organisationer ingår samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen om att utföra de insatser som lotsarna tidigare utfört.
För att det ska bli möjligt måste regeringen gå från kunskap till handling när det gäller den idéburna sektorns betydelse.
Forskning visar hur möten i föreningsliv och idéburna verksamheter bygger upp sociala nätverk och att de i sin tur ökar chanserna att få jobb.
Peter Håkansson, arbetslivsforskare vid Malmö högskola, pekar också på att människor som är aktiva i föreningar kraftigt ökar sina chanser att hitta en anställning. Enligt Håkansson stärks även de sociala nätverken för dem som deltar i verksamheter som studieförbund anordnar.
Redan idag gör många organisationer, idrottsföreningar, studieförbund, folkhögskolor, humanitära organisationer, samfund och intresseorganisationer omfattande insatser när det gäller nyanlända flyktingar.
Studieförbunden och folkhögskolorna har stor vana av att arbeta med nyanlända flyktingar utifrån en pedagogik som bygger på att deltagarna lär av varandra och träffas utifrån intressen. I studieförbunden kan flyktingarnavälja att delta i andra studiecirklar, starta egna cirklar eller bara lära känna personer som har samma intressen som de.
Studieförbunden har en nationell, regional och lokal organisation som fungerar för uppdrag i större skala. De har anställda som kan sköta administrationen och stora nätverk av engagerade människor med både pedagogisk kompetens och intresse för att stödja nyanlända flyktingar.
Samtliga studieförbund jobbar med mångfald och samhällsutvecklande verksamhet, utan vinstintresse.
Arbetsförmedlingen planerar att använda årets resterande resurser från lotssystemet till att anställa egen personal och upphandla privata företag för att sköta de uppdrag som lotsarna tidigare hade. Nätverket Idéburen sektor Skåne tycker att detta är fel väg att gå.
Regeringen och Arbetsförmedlingen borde istället ta chansen att göra något nytt, bjuda in till dialog och samverkan med idéburna organisationer och dra nytta av den kompetens, det engagemang och de möjligheter som finns inom dem.
Daniél TejeraFAKTA
Nätverket Idéburen sektor Skåne är en intresseorganisation som arbetar med kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och påverkan. Bland medlemmarna finns regionala organisationer inom folkbildning, idrott, kultur, landsbygdsutveckling liksom handikapp- och humanitära föreningar.
Gå till toppen