Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skarp skånsk kritik mot dansk tågplan

Regionledningen i Skåne är kritisk till det danska huvudalternativet för ny tågstation på Kastrup där persontåg och godståg blandas på samma spår.

– Vi tror att det krävs nya separata spår för godstågen. Med det ökade trafiktryck som flygplatsen planerar för blir det sannolikt en nödvändig investering, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör på Region Skåne.
När planerna på en ny utökad tågstation på Kastrup uppmärksammades i höstas väckte de kraftiga protester från skånskt håll.
Kritikerna, bland annat flera skånska regionpolitiker, varnade för att ett sådant bygge kunde medföra kraftiga försämringar för svenska flygpassagerare, bland annat genom ökade avstånd till flygterminalerna.
Sydsvenskan berättade nyligen om det fortsatta danska planeringsarbetet kring tågstationen. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, Henrik Fritzon (S), förklarade att han fått försäkringar från danskt håll om att en ombyggnad knappast skulle innebära några försämringar för skånska resenärer.
Mikael Stamming menar att diskussionen kring den nya tågstationen delvis fokuserat kring fel frågor. Hans stora oro gäller de danska planerna på att blanda godståg och persontåg på samma spår.
– Det handlar sannolikt om långa tåg med risk för buller och transport av farligt gods, säger han.
Kastrup har som uttalat mål att öka antalet flygresenärer per år från dagens cirka 25 miljoner passagerare till 40 miljoner passagerare och där en större andel än idag anländer till flygplatsen med kollektiva färdmedel.
Samtidigt väntas godstrafiken vid flygplatsen fördubblas när tunneln under Fehmarn Bält öppnas, enligt danska prognoser.
– Det här scenariot går inte att ta lätt på. Även om planerna för en ny tågstation ligger några år framåt i tiden är tankarna på separata godsspår något som det är viktigt att vi i Skåne engagera oss i redan idag, säger Mikael Stamming.
I det utredningsarbete som hittills presenterats från dansk sida kring hur tågtrafiken vid Kastrup ska kunna utökas finns förslaget om nya separata godsspår inte ens med.
Förslaget som i dag ligger närmast till hands innebär att Kastrup får en station med två olika perronger där alla tåg passerar. En extra station byggs i anslutning till de nuvarande godsspåren. Tåg västerut stannar här och tåg österut stannar vid den nuvarande stationen.
En sådan lösning lär bli betydligt billigare än den som Mikael Stamming förordar.
Men han menar att det är helt nödvändigt att fortsätta separera gods- och persontåg genom den danska flygplatsen.
– Det är nödvändigt om Kastrup ska fortsätta vara den kronjuvel i vår region som flygplatsen är idag, säger Mikael Stamming.
För närvarande förbereder danska staten omfattande investeringar för utökad tågtrafik söder och väster om Köpenhamn. Planerna för Kastrup ligger längre fram i tiden.
Byggtiden för den aktuella lösningen är kalkylerad till drygt tre år och arbetet ska enligt planen vara slutfört senast 2024 i samband med öppnandet av den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält.
– Vi är väl medvetna om var danskarna har sitt fokus just nu, och det går alltid att skjuta investeringar framför sig. Men den här frågan måste få en bra lösning. Alla är ju överens om hur viktigt det är att öka den spårburna person- och godstrafiken, säger Mikael Stamming.
Gå till toppen