Försvunna Malmö

Wolkes punsch knockade Malmö

Sent 1800-tal var punschens guldålder. Kroglivet blomstrande och varje grosshandlarvilla värd namnet hade en punschveranda.
I Malmö tillverkades flera märken. Ett av dem var Wolkes Caloric punsch, som nu åter kommer på marknaden.

På grosshandlarnas tid flödade punschen. I Malmö runt förra sekelskiftet fanns det ett dussintal vinhandlare, av vilka åtta hade rätten att också sälja ädla droppar med högre alkoholhalt, såsom konjak, whisky, brännvin och den populära punschen.
Bland de sistnämnda fanns några av stadens pampar, det vill säga personer som hade den nobla uppsyn som anstår en vin- och konjakskonnässör.
Konsuln Bertil Sederholm och Fingal Wiens (och senare Hjalmar Wiens) drev firman Wiens, Sederholm & Co med butik i Wienska palatset i hörnet av Östergatan 35 och Prostgatan. Firma Ad. Faxe & Söner (1840–1918) på Larochegatan var känd för sitt sortiment av lagrade bordeauxviner men även för sin punsch, officiellt "Faxes Gamla", i folkmun omtalad som Faxes svarta.
Gustaf Wolke föddes i Börringe 1864. Fadern Bengt Wolke hade studerat sång i Paris och gjort debut på "Stora Teatern" i Wien men fick avbryta den karriären för att återvända hem till gården. Modern hette Anna Gustava Borg. Hennes borbror var ingen mindre än Frans Henrik Kockum.
På 1880-talet lämnade Gustaf Wolke lilla Börringe för ett liv i storstaden som bokhållare hos Ad. Faxe & Söner i Malmö. Han var en ambitiös och framåtsträvande ung man. Våren 1896 etablerade han sin egen firma på Södra Förstadsgatan 1. Det vill säga i samma hus som barnläkaren Johan Cronqvist – med dottern Alice (Lyttkens) – hade en lägenhet; och i den lokal där vi numera hittar ett danskt bøfhus.
Firma Gust. Wolke sålde sprit och vin i parti och minut. Lager och punschbryggeri hade firman i en källarlokal tvärsöver gatan i nummer 4-6, det vill säga där Malmquists ölbryggeri legat och deras ölutskänkning ännu låg fram till 1907.
Efter Wolke-punsch kom Wolkes Caloric Punsch som belönades på utställningar i Paris 1900, London 1901 och Helsingborg 1903. Ordet Caloric lånades – liksom av stockholmska Cederlunds – från uppfinnaren John Ericssons varmluftsmaskin.
För hans punsch fanns av allt döma en hyggligt stor marknad även utanför Sverige, i länder som Danmark, Tyskland, Nordamerikas förenta stater och Ryssland. Sju män och två kvinnor arbetade med att framställa punschen som buteljerades med karaktäristiska etiketter. Reklam för punschen och firman kan än i idag, efter rekonstruktion, beskådas på brandväggen vid apoteket Lejonet på Stortorget.
Under Baltiska utställningen 1914 visade de tre stora Malmöfirmorna upp sina varor. Wolke hade tillverkat en speciell Baltic Punsch som han tillsammans med andra varor uppvisade i "en vacker monter. Flickan som serverar Wolkepunschen, klädd i den från firmans annonser sedan många år bekanta, randiga kjolen, har modellerats i öfvernaturlig storlek af skulptören Anders Olsson", rapporterade Sydsvenska Dagbladet.
Kvinnan som stod modell för Wolkes punschreklam var ingen mindre än den franska skådespelerskan och dansösen Cléo De Merode.
Gustaf Wolke hade storstilade planer på att expandera. Några år in på 1900-talet stod han som ägare till bryggerilokalen på Södra Förstadsgatan 4 och 6, där han sannolikt hade för avsikt att uppföra nya rymliga butiks-, kontors- och lagerlokaler. Så blev det dock inte fullt ut.
Privat hade familjen bott på Engelbrektsgatan 27, senare nummer 19. I samma veva som hustrun Sigrid Hansina (Anderson) avled, år 1908 endast 34 år gammal, flyttade Wolkes till August Stoltz nybygge på Södra Förstadsgatan nummer 2, uppfört på samma tomt som han tidigare ägt.
Alkoholmissbruket i landet var vid denna tid (och långt tidigare) ett stort socialt problem. Försök att reglera flödet skedde redan på 1700-talet. Gustav III införde ett statsmonopol på brännvinstillverkning. Bränneriet blev åter fritt 1810 varpå konsumtionen nådde en rekordnivå på 46 liter per år och person. Under 1800-talet växte nykterhetsrörelsen i Sverige och problemet drogs till sin spets.
Läkaren och politikern Ivan Bratt drev igenom motbokssystemet (även kallat Brattsystemet) i vissa områden 1914 och i hela landet 1917. Då bildades statliga Aktiebolaget Spritcentralen, sedermera AB Vin- & Spritcentralen.
Därmed inlöstes alla sprit- och vinfirmor i Malmö. All tillverkning lades ner omedelbart. Delar av personalen fick fortsatt anställning på Ödåkra och andra brännerier hos Vin & Sprit.
Gustaf Wolke var nu 53 år gammal. Hans livsverk var borta. År 1919 skickar han ett brev till Stockholm, adresserat till Herr Stadsrådet och Chefen för Finansdepartementet.
"På förekommen anledning får undertecknad härmed i likhet med ett flertal till Sveriges Allmänna Vin- och Spirituosahandlareförening anslutne firmor inttyga att den uppgörelsen som jag träffat med Vin- och Spritcentralen ingalunda varit av den frivilliga natur, som av Statsmakterna ansetts, varföre jag anser mig berättigad till ersättning av statsmedel eller att i varje fall få såsom parti-handlare genom Kungl. Majestäts bemedling fortsätta min firmas verksamhet."
Vilket svar Wolke fick är oss dessvärre obekant.
Några år in på 1920-talet var han alltjämt bosatt på Södra Förstadsgatan 2, tillsammans med sönerna Stig och Gösta som blev moderlösa 4 och 12 år gamla. Gösta Wolke kom att emigrera till Pennsylvania i USA där han efterlämnade en rad ättlingar.
Gustaf Wolke avled 1926. Han vilar tillsammans med hustrun Sigrid (1875–1909) och yngste sonen Stig (1905-1958), i det kvarter på gamla begravningsplatsen som ligger närmast den gamla punschbutiken.
Nu lanseras hans märkespunsch åter i Malmö.

Punsch

Punch var under 1700-talet en allmänt känd dryck i Europa. Den blandades till av de spritsorter eller viner som fanns till hands. I Sverige hade dock punschen sina obligatoriska ingredienser: arrak, socker, vatten, te och citron. Bålen serverades rykande varm.
När vinhandlarna – först ut var J Cederlunds Söner i Stockholm – under mitten av 1800-talet började tappa punsch på butelj blev den mer lättillgänglig, för mer välbärgade. Nu blev det också på modet att servera punschen kall.
Gå till toppen