Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Vi måste bygga en ny svenskhet – med plats för fler sorters människor

Av Andreas Hasslert, studiekonsulent och aktiv i muslimska föreningslivet.

Stockholmsfamiljen på den odaterade arkivbilden personifierar det svenska folkhemmet. Men efterkrigstidens svartvita idyll hade inte plats för några ­avvikande minoriteter. Det är dags att bygga ett nytt svenskt vi, skriver Andreas Hasslert.Bild: David Neman
Jag menar allvar! Vi måste tala om ett nytt vi.
På 1930-talet, när det nya svenska folkhemmet började byggas, skapades ett vi som dessvärre vissa företrädare för både stora och små partier håller fast vid än idag.
Det vi som byggdes då var ett etniskt vi, ett Sverige för svenskarna. Mina föräldrars generation, femtiotalisterna, växte upp i en efterkrigstidens idyll. Men det vi som idyllen byggde på hade mörka baksidor. Minoriteterna – samerna, romerna, judarna, Tornedalsfinnarna och de mentalt eller fysiskt varierade – var inte en del av viet. En del tvångssteriliserades, andra lobotomerades.
I dag består Sverige av ännu fler minoriteter. Om vi bara tittar på SCB:s utrikesfödda utgör de 1,6 miljoner människor. Lägg därtill de ovan nämnda infödda minoriteterna. Det faktum att en del av dem idag kallas nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – berättar bara för oss att de inte riktigt är en del av viet.
Det sekulära Sverige saknar ett allomfattande holistiskt levnadsperspektiv. Det jag längtar efter är ett ”leva och låt leva”-perspektiv. Vårt svenska perspektiv är ibland starkt begränsat och har, i detta avseende, i praktiken inte lämnat folkhemsromantiken. Ett perspektiv där varje ny minoritetstillhörig uppmanas att lämna sig själv på flygplatsen och bli mer svensk än svenskarna för att få platsa i viet. Assimilation är inte vägen framåt.
Vi måste bygga ett nytt vi som kan innehålla många sätt att vara svensk på, inklusive ett muslimskt. Annars kommer vi att fortsätta tappa kompetent arbetskraft till andra länder. Resultatet av det kan bara bli att vi sänker vår samhällsekonomiska potential.
Människor med annan etnisk, religiös eller kulturell bakgrund än svensk måste ses som en tillgång. På en del punkter måste lagliga ändringar till för att möjliggöra för minoriteterna att se sig själva som svenskar, bland annat när det gäller manlig omskärelse och djurslakt. Det finns en stor efterfrågan på kött från produktion som förenar svensk förstaklassig djurhållning med traditionell muslimsk halalslakt eller judisk kosherslakt, men lagar omöjliggör detta. Mängder av kött importeras idag istället, vilket naturligtvis inte gynnar inte svensk köttindustri.
I andra fall handlar det om så enkla saker som att kommunerna firar olika religiösa festivaler jämte de kristna. För att visa att alla är inkluderade.
Ingen skulle få ont av en extra fest, men många kommer att känna samhörighet med sin nya tillvaro som svenskar i det nya viet.
Jag menar allvar! Vi måste tala om ett nytt vi.
Andreas Hasslert
Gå till toppen