Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Borgerlighetens idékris är idag total”

Politiker från Höganäs, Bjuv och Lund i nytt parti.

Sverige behöver ett borgerligt parti som kan lösa de samhällhällsproblem som de tidigare allianspartierna inte har mäktat med. Därför ansluter vi oss nu till Borgerlig framtid.
Grunderna för att Sverige ska kunna vara och förbli ett framgångsrikt land med välstånd i världsklass är utsatta för hård erosion. Denna försvagning av samhällsfundamenten har dessvärre även fortgått under de senaste åtta åren av borgerligt styre. Inte minst märks detta när det gäller medborgerlig säkerhet och trygghet.
Rikskriminalpolisens rapport Kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället från i höstas beskriver problematiken mycket tydligt. I nuläget finns det 55 områden, fördelade över 22 städer i landet, där kriminella nätverk har en så stor påverkan att polis och räddningstjänst har svårt att utföra sitt arbete.
Den grova brottslighet som förekommer i dessa områden, men som även allt oftare sprider sig utanför dem, är fullständigt oacceptabel. Ett exempel är de ständigt återkommande skjutningarna, bland annat i Göteborg nyligen. Ett annat är de många bombdåd som numera ofta drabbar storstadsområdena, i synnerhet Malmö. Till detta kan också läggas mängder av bilbränder samt stenkastning och regelrätta upplopp riktade mot väktare, polis och räddningstjänst och som drabbar boende i området.
Trots dessa övertydliga bevis på att samhället är på väg åt helt fel håll och att rättsstaten totalt har tappat greppet om vissa områden genom att i praktiken ha förlorat sitt våldsmonopol, visar varken alliansen eller de rödgröna några som helst tecken på att inse problemens allvar och åtgärda dem.
För att vända denna utveckling krävs det krafttag mot brottsligheten. Polisen måste få alla de befogenheter som krävs för att återta möjligheten att upprätthålla lag och ordning, även i dessa ovan nämnda 55 områden. En kommunalt baserad poliskår måste finnas och ges tillräckliga resurser som kan styras efter behov. Straffskärpning bör ske för en rad olika brott och för upprepad brottslighet. Straffrabatten måste också bort.
Även den yttre säkerheten har försakats å det grövsta. Trots tydliga tecken från Ryssland att landet under lång tid – inte minst sedan Georgienkriget 2008 – har rustat upp och numera bedriver en oerhört aggressiv utrikespolitik, har det ofattbart nog fram till alldeles nyligen fullkomligt saknats intresse från både de rödgrönas och Alliansens sida att omvärdera Sveriges försvarsbehov. Även de grymma terrorkrigen i MENA-länderna – Mellanöstern och Nordafrika – påverkar oss och övriga EU och säkerheten i Europa.
Uppgörelsen som nu har gjorts om försvaret är otillräcklig. För att Sverige ska få ett försvar som kan skydda vår suveränitet, frihet och demokrati måste anslagen till försvarsmakten höjas väsentligt mer. Värn- och civilplikt bör återinföras och gälla för alla, så att försvaret blir baserat på en kombination av yrkes- och värnpliktssoldater.
Ett annat ytterst viktigt samhällsområde, som under lång tid har befunnit sig på ett sluttande plan, är skolan. Svenska elevers ämneskunskaper försämras vid varje PISA-mätning. Förutsättningarna för en god utbildning blir allt mer skiftande. Många elever i storstädernas miljonprogram får inte en rimlig chans. Ordningsproblem och stök grasserar överallt, vilket försämrar studieresultat, trivsel och arbetsro. Detta måste förändras, bland annat genom att lärarna återtar auktoriteten i skolan.
Även infrastrukturen har utvecklats till det sämre. Framför allt järnvägen är idag en formidabel katastrof. Det är växelfel, signalfel, rälsbrott och en rad andra problem som gör att tågtrafiken dras med ständiga stopp och förseningar. Järnvägen behöver både uppgraderas och byggas ut. Att lösa dessa problem är dessutom en viktig miljöfråga.
Alliansen var en strålande idé när den skapades för att inge förtroende och visa på regeringsduglighet. Många av reformerna under åren vid makten – i synnerhet under de fyra första åren – har varit välbehövliga för Sverige. Men borgerlighetens idékris är idag total. Om detta vittnar inte minst decemberöverenskommelsen. Alliansen valde att abdikera från sitt ansvar, lämna landet i sticket hos en vänsterminoritet och svika sina väljare. Så gör man inte mot sina väljare. Så gör man inte mot Sverige.
Därför behöver svensk politik en förnuftig, samhällskonservativ röst, som kombinerar den enskildes rätt till frihet och integritet med ett konservativt förhållningssätt till samhälle och stat. Detta är en viktig anledning till att Borgerlig framtid nu finns.
Borgerlig framtid har från och med idag fullmäktigeplatser i två kommuner, Sollentuna – Bo Hansson – och Höganäs – Marie von Rietberg. Både i Sollentuna och i Höganäs kommer vi att föra en lokal politik som går i linje med Borgerlig framtids politik i allmänhet, anpassad till de lokala frågorna.
Vi har valt att gå över till Borgerlig framtid för att kunna driva den politik som alliansens väljare blivit snuvade på; en politik som utan skygglappar tar tag i de för Sverige och medborgarna fullständigt nödvändiga politiska frågorna. Att se och lyssna på väljarna är väsentligt. Det kommer vi, i motsats till före detta allianspartierna, att göra. Vi är helt övertygade om att Sverige behöver ett nytt, seriöst och fritt borgerligt parti, som inte bakbundit sig i en fatal decemberöverenskommelse. Borgerlig framtid ska arbeta för att motverka, lindra och lösa de långsiktiga samhällsproblem som den omväxlande socialistiska och ensidigt liberala politiken har ställt oss alla inför.
 
Bo Hansson
kommunfullmäktigeledamot i Sollentuna (tidigare C)
Marie von Rietberg
kommunfullmäktigeledamot i Höganäs (tidigare SD)
Sven Yngve Persson
riksdagsledamot 2006–2010, f d kommunalråd Bjuv (tidigare M)
Ilan Sadé
förbundsordförande för Centerstudenter 2003–2006 (tidigare C)
Victor Elf
vice ordförande Muf Lund 2010–2013 (tidigare M)
Gå till toppen