Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Oenighet om biblioteken

De rödgröna begär pengar för att rädda Nöbbelövs bibliotek och Järnåkrabibliotek.
Alliansen spricker i frågan.

Biblioteket på Järnåkra har hotats av nedläggning många gånger. Bilden är från 1991.
Att stänga bibliotek är inget som görs lättvindligt och särskilt inte i det bokslukande Lund. Men kultur- och fritidsnämnden saknar drygt sex miljoner kronor för löne- och kostnadsökningar för 2016 och därför diskuteras ett antal besparingsförslag, däribland nedläggning av Järnåkrabiblioteket och Nöbbelövs bibliotek samt neddragningar inom fritidshemsverksamheten.
Vid nämndens möte på tisdagen beslutade den politiska majoriteten att begära utökade driftsramar med 6,5 miljoner kronor för att inte behöva spara överhuvudtaget.
– Det är en markering från vår sida. Det är inte hållbart med besparingar återigen. Bara fritidsverksamheten har i genomsnitt sparat en miljon om året de senaste tio åren. Det argumentet väger tungt. Det kan få stora konsekvenser för ungdomar som riskerar att hamna snett, säger Joakim Friberg (S), ordförande i nämnden.
Men politikerna var inte eniga. Folkpartiet tror inte att det är realistiskt att nämnden får utökade driftsramar på 6,5 miljoner kronor när kommunfullmäktige beslutar om budgeten i juni. Partiet säger därför ja till nedskärningar inom bland annat fritidsverksamheten men nej till nedläggning av biblioteken.
– Vi har gått till val på att bevara alla biblioteken. Vi väljer hellre att reducera fritidsverksamheten i stället för att ta bort hela bibliotek, säger Gunnar Brådvik (FP).
Han fick medhåll av Centerpartiet men de övriga allianspartierna håller inte med.
Moderaterna vill lägga ner Järnåkrabiblioteket och tycker att det på Nöbbelöv kan ersättas med bokbuss under 2016 när lokalerna ändå ska renoveras. Partiet menar att tillgången till bibliotek i kommunens olika delar är ojämn, det finns exempelvis få biblioteksfilialer i de östra delarna av stan.
Moderaterna anser också att biblioteksverksamheten måste bli mindre "lokalstyrd" och föredrar därför uppsökande verksamhet. Louise Burman (M) nämner de elva förskolebiblioteken i kommunen, där man lämnar och hämtar böcker i samband med hämtning och lämning av barnen, som ett bra exempel.
– De meröppna biblioteken är ett annat exempel där medborgarnas förändrade vanor passar väl in. Men tekniken utvecklas och för att kunna fortsätta förmedla denna till medborgarna måste resurser finnas till utveckling, menar Louise Burman.
Kristdemokraternasäger nej till att permanent lägga ner biblioteket på Nöbbelöv och vill, i stället för att lägga tre miljoner kronor på konstgräs, anslå dessa pengar till biblioteken generellt.
Gunnar Brådvik (FP) sträcker nu ut en hand till kommunalråd Anders Almgren (S) för ett blocköverskridande samtal för att rädda biblioteken från nedläggning.
– Folkpartiet kan göra upp med de rödgröna i enskilda sakfrågor även om vi tillhör alliansen, säger Gunnar Brådvik.
Anders Almgren (S) uppger att han gärna pratar med Folkpartiet om biblioteken. Han påpekar också att besparingsförslaget är en konsekvens av den budget som de borgerliga partierna drev igenom i höstas.
–  Signalen de skickar ut är bra. Men om Folkpartiet på allvar vill värna om kulturen måste de också vara beredda att diskutera andra stora och viktiga frågor som fritids- och idrottsverksamheten och även bidragssystemet som ska göras om.

Hotade bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden står inför besparingar på drygt sex miljoner kronor under 2016.
En nedläggning av biblioteken på Järnåkra och Nöbbelöv innebär en besparing på 1,3 miljon kronor. Besparingsförslaget inom fritidsverksamheten innebär att fyra tjänster inte tillsätts, vilket motsvarar en besparing på 1,5 miljon kronor. Resterande belopp sparas in på bl a uppsägning av avtal med Actic, neddragning med en tjänst vardera på Stenkrossen och Kulturskolan.
I juni fattar kommunfullmäktige beslut.
Gå till toppen