Med andra ord

"Tidigare betyg är inte lösningen på fallande skolresultat"

I Sverige störtdyker som bekant utbildningskvaliteten och elevers skolresultat. Regeringen och allianspartierna har kommit överens om att införa betyg från fjärde klass åtminstone för de skolor och kommuner som vill det.
Argument som förs fram är att betyg tydliggör elevers prestation för dem och deras föräldrar, ökar elevers motivation och tvingar lärarna att förtydliga vad varje elev måste arbeta vidare med. Den insatte vet att betyg inte ger konkret information om vad eleven bör jobba med eller hur de ska utvecklas för att prestera bättre. Det hänvisas ofta och gärna till OECD och deras undersökning med råd, fast förespråkarna för tidigare betyg läser OECD som fan läser bibeln. OECD gav rådet att elever behöver tidig uppföljning och bedömning. Återkoppling är oerhört viktigt men betyg är inte en återkoppling utan en skriftlig bedömning av elevens resultat.
När PISA-ansvarige Andreas Schleicher från OECD lyfte fram att Sveriges stora problem var lärarkvaliteten, inte att det fattas pengar eller personer i skolan, reagerar svenska politiker med att föreslå tidigare betyg, mer pengar och fler lärare till skolan.
Våra politiker missar målet helt och bevisar att de saknar förmåga att själva ta till sig kunskap och information.
Mer resurser och tidigare betyg har redan prövats utan framgång i svenska skolan. Det får mig att minnas vad Albert Einstein benämnde som galenskap - att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.
Ingen politiker har haft modet att säga att kejsaren är naken och påpeka det självklara att vi borde få eleverna i skolan att ta vara på den undervisning som faktiskt ges.
Tidigare betyg löser inte problemet med elever som är ointresserade och saknar studiemotivation utan lär med all säkerhet förstärka problemen. När elever inte tar studierna på allvar eller saknar stöd hemifrån fungerar varken tidigare betyg, fler lärare eller mer resurser som svar.
Allt fler elever i svenska skolan saknar förkunskaper, studievana, förmåga att bedöma sin egen prestation och målmedvetenhet. För elever som saknar kunskap om hur man studerar och förkovrar sig i kunskap och inte heller är intresserade av att lära sig, är lösningen varken tidiga betyg eller fler lärare i skolan.
Fallande skolresultat är inte ett isolerat skolproblem utan ett samhällsfenomen. Vilka förväntningar har vi på elever och samhället? Det samhälle som vi låtit politikerna skapa åt oss genom vårt tysta medgivande ger oss fallande skolresultat som inga betyg kan lösa oavsett hur tidigt de ges.
Jens Leandersson
Gå till toppen