Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Att beväpna sig och bygga murar är inte den rätta vägen."

Som enda land i världen har Sverige idag en feministisk utrikespolitik, något som länge har efterfrågats av oss. Samtidigt är Sverige ett av de länder som exporterar mest vapen i världen per capita, skriver Ylva Bergman, generalsekreterare i Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF.

Den 28 april för 100 år sedan, när Europa stod mitt i ett blodigt världskrig, samlades över 1 000 kvinnor i Haag i Nederländerna. De krävde stopp på kriget och på kvinnors exkludering från politiska beslut, de krävde rösträtt.
De kallades världens farligaste kvinnor av maktens män och bildade den globala rörelsen Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF. Rörelsen har engagerat kvinnor som Jane Addams, Elin Wägner, Alva Myrdal, Rosa Parks, Inger Segerstedt-Wiberg och många andra.
Nu möts vi igen, dagens aktivister, i Haag där allt började.
IKFF har gång efter annan utmanat makten och den rådande världsordningen och kritiserat föreställningen om våld och krig som en ”naturlig” del av mänskligheten, eller snarare manligheten. Våra förmödrar förutspådde att freden i Versailles skulle leda till ett nytt krig, de krävde nedrustning och ifrågasatte manliga ideal – vurmandet för krig och nationella hjältar.
När vi samlas för vårt 100-årsjubileum slår världen allt hårdare på krigstrumman. Våldsamma konflikter rasar. Det är ett misslyckande av världssamfundet att konflikter fortsätter att lösas med våld och vapen. Mänskligheten har inte tagit lärdom av sina misstag. Fler och mer sofistikerade vapen utvecklas.
2013 lade världen totalt 1 750 miljarder dollar på militära utgifter. En tiondel kan utrota fattigdomen.
Varje år dödas 500 000 människor av väpnat våld.
För första gången sedan andra världskriget är fler än 50 miljoner på flykt från krig, förtryck och fattigdom. Förtvivlade båtflyktingar försöker ta sig över Medelhavet. Många drunknar. Samtidigt växer fascistiska rörelser i Europa.
Medier har länge genomsyrats av patriarkala ideal. Engagemanget ökar när konflikter trappas upp. Det ligger i mediedramaturgin. Vi har lärt oss att "gå igång" när det smäller, men gäspa över tålmodigt arbete för förändring. Våldsromantiken genomsyrar filmer, datorspel och språkbruk. Världens skolor fortsätter att lära ut om nationernas militära segrar, men mindre om framgångsrikt ickevåldsarbete.
Kärnvapen har ännu inte förbjudits. 16 000 kärnvapen återstår. Vissa av bomberna är 2 000 gånger starkare än de som fälldes över Hiroshima och Nagasaki. Kärnvapenstaterna moderniserar sina arsenaler istället för att följa överenskommelsen om att rusta ner.
Som enda land i världen har Sverige idag en feministisk utrikespolitik, vilket IKFF länge efterfrågat. Samtidigt är Sverige ett av de fyra länder som exporterar mest vapen i världen per capita. Det svenska försvaret rustas upp. Sverige har slutit ett värdlandsavtal med Nato trots vår alliansfrihet, och en stor övning planeras till den 25 maj.
Annie Matundu Mbambi, ordförande för IKFF i Demokratiska republiken Kongo, säger:
”En man med en machete kan våldta en människa, två män, varav en har en k-pist, kan våldta en hel by.”
Vapenspridning gör konflikter väpnade och leder till att våld mot kvinnor ökar och blir grövre, i hemmen och på slagfältet. Kvinnor blir strategiska måltavlor för de stridande parterna. Barn blir lätta rekryter. Kvinnorätts- och fredsaktivister hotas och mördas.
Människan har fått det bättre, allt fler flickor går i skolan, vi har blivit friskare. Men många lever kvar i djup fattigdom. Klyftorna ökar.
Naturkatastrofer är ett växande hot. Flera inbördeskrig bottnar i tidigare krig och segrarnas uppdelningar. Kampen om naturtillgångar ökar och resurserna går till dem som redan har.
Nobelpristagaren Malala Yousafzai visar en annan väg: Varför är det enkelt att bygga stridsvagnar men svårt att bygga skolor, frågade hon i sitt Nobeltal.
I Liberia ledde kvinnornas protester till fredsförhandlingar och stopp på det blodiga kriget. Förbud mot kemiska och biologiska vapen, landminor och klusterbomber har förhandlats fram. År 2000 erkände FN:s säkerhetsråd kvinnors rätt att delta i fredsprocesser. År 2013 antog FN ett fördrag som innebär att den internationella vapenhandeln för första gången regleras.
Här de viktigaste frågorna som måste drivas för nya framsteg:
- Kvinnors och det civila samhällets rätt att delta i fredsprocesser måste respekteras.
- Förebygg konflikter istället för att agera när katastrofen är ett faktum.
- Förbjud autonoma vapen. Maskiner ska inte fatta beslut om liv och död.
- Civilsamhället måste få resurser för att arbeta konfliktförebyggande.
- Förbjud kärnvapen.
- Stoppa vapenexport till diktaturer.
- Bredda synen på vad som är hot mot vår säkerhet – hit hör också miljökatastrofer, mäns våld mot kvinnor och fallerande IT-system.
Att beväpna sig och bygga murar är inte den rätta vägen. Så fortsätter våldets spiral.
Ylva Bergman
Gå till toppen