Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ingen fristad för dubbelt kränkta barn

Kränkningar och mobbning på nätet kan drabba barn och unga hårt. Allra värst är det för dem som dessutom är utsatta utanför nätet. De har varken en fristad i skolan eller i hemmet.

Med en smart telefon i fickan bär du med dig nätmobbningen vart du än går. Det konstaterar psykologen och forskaren Sofia Berne.
Nätmobbning och traditionell mobbning överlappar ofta varandra. Enligt Friends senaste rapport uppger 35 procent av dem som utsatts för nätkränkning att samma person eller personer också kränkt dem utanför nätet.
– Utsattheten och maktlösheten blir än större eftersom mobbningen kan pågå dygnet runt och överallt, säger Sofia Berne, psykolog och nätforskare vid Göteborgs universitet.
Hur många som är drabbade varierar i olika undersökningar, beroende på hur mobbning definieras. Det finns också forskare som ifrågasätter om det alls går att särskilja nätmobbning från traditionell mobbning.
Men Sofia Berne lyfter fram vissa skillnader:
– Du vet inte alltid vem förövaren är på nätet, inte heller vilka som sett eller läst. Spridningen på nätet kan vara blixtsnabb och svår att överblicka.
För att klassas som mobbning ska det finnas en avsiktlighet, en maktobalans och upprepning, personen ska ha utsatts vid flera tillfällen.
Men på nätet kan det här se annorlunda ut, konstaterar Sofia Berne. Om en bild med kränkande kommentarer läggs upp av en person, men delas av tjugo, hur många gånger har personen då utsatts?
– Maktbalansen på nätet kan också skilja sig åt från hur det är i skolan. Exempelvis kan någon som annars inte uppfattas ha hög status ha makt på nätet, för att denne är bra på att skicka snabba, aggressiva kommentarer, säger Sofia Berne.

Så många mobbas på nätet

Nästan var femte 13-18-åring och var tionde 9–12-åring har råkat ut för att någon varit elak eller mobbat, hotat eller lagt ut bilder på dem som gjort dem ledsna under det senaste året, på internet eller via mobilen. För de flesta av dem har det hänt mindre ofta än en gång i månaden.
12 procent av flickorna mellan 13 och 16 har blivit ledsna när någon lagt ut bilder på dem, 6 procent av pojkarna.
KÄLLA: Statens medieråd, 2015.
Gå till toppen