Malmö

Spionerande läkare mister legitimation

Malmöläkaren spionerade på unga kvinnor genom olagliga slagningar i deras patientjournaler.

Bild: Karl Melander
Under 2010 loggade Malmöläkaren, då verksam vid en vårdcentral på Rosengård, in 177 gånger i 19 kvinnors journaler. Trots att han inte var deras läkare.
Däremot var han bekant eller släkt med de flesta kvinnorna eller deras anhöriga.
Majoriteten av kvinnorna, precis som läkaren, är födda eller har föräldrar som är födda i Afghanistan.
Allt var ett misstag, förklarade läkaren.
Absolut inte, slog Malmö tingsrätt fast 2013 och dömde läkaren till villkorlig dom för dataintrång.
Tingsrätten konstaterade också:
"Till detta kommer att de fem afghanska kvinnorna [som vittnat i rättegången] samstämmigt berättat att det finns en kultur bland vissa afghaner i Malmö att skvallra och att det finns en hederskultur enligt vilken man ska ha kontroll på ogifta kvinnor. Mot denna bakgrund finns ett tänkbart motiv för slagningarna."
LÄS OCKSÅ: Rakel Chukri – ”Läkaren som ville veta för mycket”
Efter domen började Socialstyrelsen granska mannens lämplighet som läkare.
– Lagstiftningen är solklar. Har man inte patientkontakt har man inte med de här journalerna att göra. Med tanke på domen har vi starka skäl att ifrågasätta hans lämplighet som läkare, sa Lars Rahm, sektionschef på Socialstyrelsen, när domen hade fallit.
Nu står det klart att läkaren Khalilullah Safi förlorar sin läkarlegitimation.
Enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) handlar det om ett "mycket stort antal brott - då varje olovlig inloggning är att bedöma som ett brott - och brottsligheten utgjort ett led i ett systematiskt kontrollerande av unga kvinnor med viss etnisk härkomst."
Beslutet gäller omedelbart.
Khalilullah Safi driver idag ett privat vårdbolag under namnet Safi Hälsa och Vård AB.
Sydsvenskan har sökt mannen men utan resultat.

Kan få tillbaka legitimation

En före detta läkare kan ansöka om ny legitimation i framtiden.
I allmänhet krävs det en tidsperiod på tre år innan en ny ansökan om legitimation kan godkännas, enligt HSAN.
Gå till toppen