Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Hur kan den ökade polariseringen i staden motverkas?"

Ikväll debatteras frågan om Malmö är en trygg stad för alla. Sedan 1998, när den första studien av trygghet i staden genomfördes, har skillnaderna mellan Malmös olika områden ökat.
Det skriver Anna-Karin Ivert, Caroline Mellgren och Marie Torstensson Levander, forskare vid institutionen för kriminologi på Malmö högskola.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Malmö framställs ofta som en stad med stora problem: grov kriminalitet, skottlossningar, hatbrott och otrygghet.
Vi har analyserat utvecklingen av trygghet i befolkningen i Malmö sedan slutet av 1990-talet fram till 2012.
Tryggheten har mätts genom enkätundersökningar där människor svarat på frågor som om de känner sig trygga i sitt bostadsområde när de är ute ensamma sent på kvällen.
Resultaten bekräftar vad andra undersökningar funnit, att fler människor känner sig trygga och att de flesta Malmöbor känner sig trygga i sitt bostadsområde.
Men tryggheten tenderar att polariseras mellan stadens olika delar. I vissa områden har inte tryggheten ökat i samma takt som i övriga Malmö, och i andra områden har tryggheten minskat. Det är därför svårt att tala om ett samlat Malmö och viktigt att inte bara studera utvecklingen i hela staden, utan i olika områden både var för sig och i relation till varandra.
Sedan 1998, när den första studien av trygghet i Malmö genomfördes, har skillnaderna mellan Malmös olika områden ökat. Det är främst de områden som redan i slutet av 1990-talet upplevdes som otrygga som i den senaste mätningen från 2012 inte har samma positiva utveckling som Malmö i stort.
I motsats till den generella utvecklingen har alltså både tryggheten och otryggheten blivit mer platsbunden. Det är ett allvarligt segregationsproblem som sannolikt inte är begränsat till Malmö.
Samma mönster syns när det gäller hälsoutvecklingen i befolkningen: hälsan förbättras generellt men skillnaderna mellan områden ökar.
Som Malmökommissionen visade kan det skilja flera år i förväntad medellivslängd mellan befolkningen i olika delar av staden.
Brottsförebyggande rådet har gjort en kartläggning av brottsligheten och otryggheten i Malmö, Göteborg och Stockholm. Malmö sticker ut bland annat genom att den anmälda brottsligheten i förhållande till befolkningens storlek är större, och att otryggheten är högre. Men trots en högre problemnivå med till exempel omfattande organiserad brottslighet, verkar Malmö följa samma mönster som resten av Sverige – allmänhetens utsatthet för brott minskar,ellerär på samma nivå som tidigare, förtroendet för rättsväsendet ökar och invånarna känner sig tryggare.
Enligt Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning rapporterar kvinnor och personer födda utanför Sverigeatt de är mer otrygga än män och personer födda i Sverige.
Det finns också skillnader i hur trygga människor känner sig beroende på om de bor i större städer, mindre städer eller på landsbygden. De som bor i större städer är mer otrygga än de som bor i mindre städer eller på landsbygden, och de som bor i flerfamiljshus är mer otrygga än de som bor i småhus. De som känner sig otrygga undviker vissa platser och aktiviteter, eller att gå ut, särskilt på kvällarna.
Otrygghet kan leda till ökad misstro och minskad tillit till andra. Människor blir rädda för varandra. Kanske vågar de inte bege sig ut på gator och torg. Effekten blir att livet begränsas.
I höst ska vi tillsammans med bland annat Malmö stad genomföra en ny trygghetsundersökning som följer upp 2012 års resultat. Att kontinuerligt följa utvecklingen är centralt för att kunna utvärdera de insatser som görs för att öka tryggheten.
Ikväll träffas företrädare för bland annat Malmö högskola, Malmö stad och inrikesminister Anders Ygeman (S) för att diskutera Malmö och otrygghet. En punkt bör handla om hur den ökade polariseringen i staden kan motverkas.
Anna-Karin IvertCaroline MellgrenMarie Torstensson Levander
”Malmö - en trygg stad för alla?”
Det är rubriken på en öppen debatt som Sydsvenskan anordnar i kväll, den 2 juni, klockan 17 – 19 på Moriska paviljongen i Folkets park i Malmö. Fri entré.
Debatten direktsänds på Sydsvenskan.se
Gå till toppen