Lund

Hyresgäster bor kvar längre än tidigare

Hyresgästerna har aldrig bott längre hos LKF än vad de gör i dag.
– På 90-talet stannade hyresgästerna i 7-8 år, i dag motsvarar omflyttningen en boendetid på 14 år, säger Håkan Ekelund, vd på LKF.

Bild: Christoffer Rehn
LKF har cirka 9 000 lägenheter och omsättningen på dem sjunker stadigt.
– Trots att vi byggt mer så minskar omflyttningen. Ungefär 1 000 - 1 200 flyttar varje år. Den siffran har minskat och ligger nu på under 10 procent. År 2000 var det 16 procent som flyttade, säger Håkan Ekelund.
Suget efter nya bostäder överträffar utbudet med råge.
– Det är osunt lite omflyttning i Lund, men det är inget som LKF ensamt kan påverka, problemet med för få bostäder är en rikstrend.
I Lund tar det i genomsnitt sju år att få en lägenhet hos LKF.
Även om hyresgästerna stannar allt längre så bidrar nya lägenheter ändå till rörelse på bostadsmarknaden. LKF har analyserat kedjereaktionerna som uppstår när hyresgäster flyttar.
– Vi kan visa att nyproduktion ger upphov till rörelse och det är för lite rörelse på bostadsmarknaden nu. Om LKF bara skulle bygga små lägenheter hade det inte bidragit till alls samma rörelse. Flyttkedjor har bekräftat för oss att blandat är bäst, säger Håkan Ekelund.
LKF har undersökt flyttströmmarna runt 19 nya radhuslägenheter i Södra Råbylund. Analysen visar att nybyggda lägenheter ger upphov till långa flyttkedjor.
– Man räknar antalet flyttar som uppstår när ett hushåll lämnar en bostad. Vi räknar ihop och ser vad en ny lägenhet genererar, hur många flyttar som det gett upphov till. Vi har längst flyttkedjor på större lägenheter, säger Gunilla Flygare, vice vd på LKF.
De 19 nya lägenheterna gav upphov till att 48 hushåll flyttade.
– Små lägenheter är bra för debutanter på bostadsmarknaden och är viktiga att bygga. Men våra undersökningar visar att större lägenheter resulterar i lika många bostäder för debutanter, men i andra delar av bostadsbeståndet. Därför bidrar alla typer av bostäder till att unga flyttar hemifrån, säger Håkan Ekelund.
Samtidigt som behovet av lägenheter växer så tar det allt längre tid från beslut till bygge.
– Hela processen är lång. Det tar tre år från färdig plan till bostad och det är normalt att det dröjer längre. Det vi bygger på Vikingavägen nu började planeras 2000. Det tog tio år innan planen var klar.
Under förra året planerade LKF 1600 lägenheter och det är sådana siffror bolaget måste bolla med om de ska klara av att bygga runt 300 nya bostäder om året som politikerna begär.
– Den planerade volymen ökar kraftigt. Vi måste ha mer och mer på gång när processen blir längre och längre. Rent generellt byggs det för lite, säger Håkan Ekelund.

LKF

Äger och förvaltar cirka 9 000 bostadslägenheter, ungefär 40 procent av alla hyresrätter i kommunen. Det innebär att 15 000 - 20 000 Lundabor hyr av LKF.
Gå till toppen