Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Calluna får historien att leva vidare i nuet

Den senaste boken handlar om Höllvikens framväxt.
Nästa tema är butiker och affärer som en gång fanns i Skanör och Falsterbo.
I drygt tjugo år har kulturföreningen Calluna dokumenterat och gett ut böcker om Näsets lokala historia.

Det började för tjugo år sedan med att två äldre höllvikenbor hade en utställning av gamla bilder på biblioteket som blev mycket uppskattad. Jag råkade känna en av dem och vi talade om att gå vidare. Det slutade med att vi bildade kulturföreningen Calluna, berättar ordföranden Ingemar Johansson.
Ordföranden och Höllvikenbon Ingemar Johansson är en av dem som har varit med från starten för tjugo år sedan.
Idag har föreningen mer än 650 medlemmar, har gett ut sjutton böcker, ordnar föredrag, utställningar och filmvisningar och delar ut stipendier och bidrag till olika kulturella ändamål.
Det senaste tillskottet av böcker kom ut i början av året. Titeln är Sanden blev till guld och anspelar på den förr ur odlingssynpunkt värdelösa mark som idag säljs som villatomter för mångmiljonbelopp. Ingemar Johansson nämner ett exempel där en tomt som 1929 kostade 3 000 kronor – cirka 81 000 kronor i dagens penningvärde – nyligen såldes för 3,2 miljoner kronor. Marken ansågs ha så lite värde att den till och med kunde spelas bort.
– Det var lantbrukarna som ägde marken. En av dem hade inga pengar när han skulle spela ett pokerparti. Istället satsade och förlorade han ett hektar skog, berättar Ingemar Johansson.
Händelsen är en av dem som beskrivs i boken
– Utgångspunkten är 1927 när Ljungens villa­­ägarförening startade sin verksamhet. Föreningen har under alla år satt sin prägel på utvecklingen i Höllviken och var en drivande kraft i den expan-sion som kom med el, gatbelysning, vatten, avlopp och namn på gator.
–  Från början saknade gator och vägar i området namn. En del hade svårt att hitta eftersom många vägar och villor såg ungefär likadana ut.
Ursprungligen var dagens Höllviken i stort sett obebyggda skogs- och ljungmarker. Under början av 1900-talet växte en bebyggelse av sommarhus fram som senare blev permanent och utvecklades till dagens samhälle.
Byggandet av Falsterbokanalen i början av 1940-talet är relativt känt. Men dragkampen om en bro över det nya vattnet är kanske inte lika bekant.
– Från början var det inte tal om att någon bro skulle ingå i projektet. ­­Istället skulle en liten dragfärja gå mellan stränderna. Det blev en oerhörd reaktion från dem som bodde på Skanör-Falsterbosidan, säger Ingemar Johansson.
De böcker föreningen ger ut skrivs av en eller flera författare tillsammans. Till den senaste är Ingemar Johansson ensam författare.
– Jag har gått igenom klipp i Sydsvenskan och villaägarföreningens och kommunens gamla protokoll. Det har tagit tre år.
Drivkraften är ett gediget historieintresse och tillfredställelsen i att foga samman bit efter bit i ett historiskt pussel som så småningom blir en helhet.
Föreningen har redan ett par nya böcker på gång. En ska handla om de affärer som funnits i Skanör-Falsterbo från 1920-talet och fram till 1970-talet. Den andra har arbetsnamnet Allt om bad där Lars Melin, styrelseledamot i föreningen, berättar om badkulturen på Näset fram till våra dagar.
Hur stor är risken att idéerna till nya böcker tar slut?
– Ämnet skulle ju kunna bli uttömt. Förutom böckerna har vi ett medlemsblad som kommer fyra gånger om året där vi också berättar om den lokala historien. Men så här långt har vi inte upplevt det. Och inte medlemmarna heller som ju fortsätter att köpa böckerna, säger Ingemar Johansson.
Gå till toppen