Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Klart för vindkraftverk utanför Dalby

Lunds kommun ger upp kampen mot ett nytt vindkraftverk utanför Dalby.

Bild: Henrik Rosenqvist
Byggnadsnämnden har beslutat att ge Eolus vind AB bygglov för ett vindkraftverk med en totalhöjd på 145 meter. Överklagande Dalbybor har bjudit motstånd så långt de kunnat, men fick aldrig prövningstillstånd i miljööverdomstoIen.
Byggnadsnämnden har tidigare fått bakläxa i ärendet.
– Ärendet har blivit tillbakavisat två gånger. Vi har fått väldigt tydliga bakslag i högre instanser, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.
En majoritet med S, MP, V och C beviljade ansökan om bygglov.
– Vi tycker att man kan bifalla bygglovet. Det är få som berörs av vindkraftverket. Vi vet att det finns en oro för landskapsbilden men de flesta kommer inte att uppleva det som om vindkraftverket har stor inverkan. När vindkraftverk väl står på plats uppfattas de som mindre dramatiska, säger Björn Abelson.
Vindkraftverket byggs på en plats 2 kilometer från Dalby kyrka, cirka 400 meter från gränsen till Staffanstorps kommun och 600 meter söder om väg 11. Placeringen ligger utanför det område som Lunds kommuns översiktsplan pekar ut som särskilt lämpligt för vindkraftverk.
Eolus vind ansökte om bygglov redan 2011 men året därpå avslog byggnadsnämnden ansökan. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som gav Eolus vind rätt med hänvisning till att utbyggnaden av vindkraft har ett starkt allmänintresse.
Nu är den långa rättsliga processen med alla turer över.
Gå till toppen