Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Signerat

Malin Nävelsö: Dags för konkreta åtgärder för Öresundsintegrationen.

Öresundsbron fyller femton år om två veckor. Skåningarna tycker om Danmark och danskarna är rätt förtjusta i Skåne också. Den spännande regionen på båda sidor om Öresund skulle visa världen att integration och tillväxt över nationsgränserna är möjlig.
Stora möjligheter för ett Storköpenhamn. Om gränshindren kan rivas.Bild: Johan Pihlemark
I verkligheten har integrationen stannat upp, till och med backat. Gränshinderrådet som bildades i fjol har många frågor att ta tag i. Nyligen tillsatte de nordiska samarbetsministrarna, Socialdemokraternas Kristina Persson och Socialdemokraternes Carsten Hansen i Danmark, en bilateral expertgrupp som ska öka fokus på frågorna. Ett förslag kan vara att dessa experter talar med boende i Öresundsregionen, som vid det här laget vet ganska väl vilka problem som behöver lösas.
Det är för dyrt och för krångligt att förflytta sig över sundet. En hög broavgift lägger hämsko på spontana nöjesresor. Dåligt fungerande kollektivtrafik hindrar arbetspendling. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør saknas och kommer att vara nödvändig för att få transporter att flyta smidigt i hela regionen, särskilt när Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland står klar 2021.
De värsta gränshindren finns dock i regler, lagar och bestämmelser som för många sundspendlare blir till en ogenomtränglig vägg av oklara besked och oväntade kostnader. Tidningen har alldeles för ofta kunnat berätta om när arbetspendlare hamnat i kläm mellan svenska och danska socialförsäkringssystem.
När danskarna denna vecka går till val är inte Öresundsintegrationen någon het fråga. Indirekt riskerar det danska valet snarast att leda till fler gränshinder, om villkoren i socialförsäkringarna skärps ytterligare. Danmarks krav på två års egen försörjning i landet innan man kan få barnbidrag är ett exempel på krav som kan drabba arbetspendlare.
Det absolut viktigaste gränshindret att riva är just krångliga lagar och regler. Fördelen med detta gränshinder är att det tämligen lätt låter sig förändras med politiska beslut och inte kräver några miljarder i infrastrukturinvesteringar eller stora mängder betong. Människor som vill arbeta, driva handel och köpa hus runt Öresund måste kunna lita på att de får rätt besked från myndigheterna. Tjänstemän måste övertalas att inte vara onödigt nitiska när arbetspendlare omedvetet gjort fel. Och vi vill inte se en enda arbetsgrupp till, utan reella beslut som gör verklig skillnad.
På sistone har vi fått lära oss begreppet "Greater Copenhagen" som är Storköpenhamn i internationell förpackning. Tanken bakom detta geografiska varumärke är att dra nytta av att Köpenhamn redan är en internationellt känd stad. Genom att bygga vidare på det kan regionen får en tydligare identitet än om man försöker etablera "The Öresund Region" internationellt, menar förespråkarna för "Greater Copenhagen". Det är en bra idé. Det finns absolut ingen anledning att Skåne i de här sammanhangen ska värna något nationellt svenskt och hålla sig på sin kant, i stället för att också ingå i ett sammanhang som kan gynna regionen. Namnet är danskt, men innehållet kan bli lika skånskt som danskt.
Men om vi ska kunna göra något stort av tanken på ett Storköpenhamn, så måste gränshindren rivas. Ministern Kristina Persson uttryckte en önskan om att skåningarna ska visa Stockholm lite större kärlek. Det är möjligt att denna kärlek låter sig lockas fram av några välriktade, praktiska och genomförda förslag för bättre Öresundsregion. Skåne är öppensinnat. Vi kan ha en kärleksfull relation med både Stockholm och Köpenhamn.
Gå till toppen