Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: För många som inte bor i området parkerar där

Kommunfullmäktige antog 2010 en ny parkeringspolicy. Policyn innebär att de parkeringsmöjligheter som finns längs gatorna i första hand ska användas för att stödja angöring och korttidsparkering. I äldre bostadsområden, som byggdes då bilinnehavet var betydligt lägre, är gatan ofta den enda platsen att parkera bilen på. I sådana områden kan boendeparkering införas.
Boendeparkering innebär att trafikregeln om tillåten parkering i högst 24 timmar ändras till en möjlighet för boende att parkera fordonet i upp till 14 dagar i följd. En grundläggande förutsättning vid införande av boendeparkering är dock att inte konkurrera med fastighetsägare som ålagts att anlägga parkeringsplatser på kvartersmark.
Att styra bilparkeringen är en av flera åtgärder som staden kan använda för att minska bilresandet och därmed förbättra luftkvalitet, buller och trängselsituationen. Boende inom området hörde av sig till gatukontoret och menade på att parkeringssituationen var ohållbar. Undersökningar genomfördes då, vilket visade på att runt två tredjedelar av de som parkerade inom området inte var boende, vilka konkurrerade med de boende om parkeringsplatserna. Därefter togs beslut om att inför boendeparkering.
De politiskt beslutade villkor som finns uppsatta för att bli beviljad boendeparkering finns till för att säkerställa att det verkligen är de boende inom området som får tillstånd, för att underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område.
Malmö stad arbetar tätt ihop med Polisen och andra aktörer i området för att skapa en tryggare miljö.
Joakim Florénenhetschef för gatukontoret i Malmö stad
Gå till toppen