Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Så ska Lund ta hand om EU-migranterna

Idag beslutar politikerna i socialnämnden om en ny handlingsplan för utsatta EU-medborgare ska antas.

Socialförvaltningen ska arbeta för att 40-50 platser finns tillgängliga på härbärgen under årets kalla månader, och att det finns platser på härbärgen för särskilt utsatta personer även under resten av året. För att lösa det ska socialförvaltningen samarbeta med ideella organisationer, men också aktivt försöka hitta lämpliga lokaler.
Det är några huvudpunkter i det förslag till handlingsplan för EU-migranter som socialförvaltningen har tagit fram, och som politikerna ska besluta om idag.
En annan punkt i förslaget är ett vägledningscentrum där socialförvaltningen kan hjälpa utsatta EU-medborgare att hitta jobb under tiden de befinner sig i Lund.
Enligt socialförvaltningens uppskattning finns det mellan 50 och 75 EU-migranter som vistas i Lund. För närvarande kommer den största delen av dem från Rumänien. En majoritet har inte för avsikt att stanna kvar i Lund utan befinner sig här under en kortare period.
För att ingen ska fara illa under tiden de vistas i Lund, har socialförvaltningen tagit fram en rutin för uppsökande arbete, som särskilt fokuserar på hur eventuella barn som vistas här har det. Man ska också vara särskilt uppmärksamma på om det finns tecken på att några personer utnyttjas, eller utsätts för våld eller människohandel.
I handlingsplanen finns också riktlinjer för hur man ska agera om det blir aktuellt att avhysa personer från en plats där de slagit läger. Där skriver man att socialförvaltningen ska ta fram förslag till lokal och handlingsplan för ett tillfälligt evakueringsboende.
Lunds kommun har påbörjat ett samarbete med Malmö stad och ska enligt den föreslagna handlingsplanen vara med och starta ett nätverk för skånska kommuner vad gäller arbetet med utsatta EU-medborgare.
Gå till toppen