Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Alliansen: Fel erbjuda EU-migranter jobbförmedling

Kommunen tar på sig för mycket med den nya handlingsplanen för utsatta EU-medborgare. Det anser allianspolitikerna i socialnämnden.

Bild: Hussein El-alawi
Den nya handlingsplanen antogs på onsdagens nämndmöte av den rödgrönrosa majoriteten i nämnden. Men allianspartierna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, röstade emot.
– Vi har inget emot en handlingsplan, däremot tycker vi att innehållet är fel. På de punkter vi har tagit upp har man utökat kommunens ansvar och det tycker vi är orimligt. Man har dessutom inte finansierat de satsningar som planen innehåller, säger Göran Wallén (M), andre vice ordförande i socialnämnden.
Bland de punkter som de borgerliga partierna är kritiska mot finns bland annat att kommunen ska starta ett resurscentrum där EU-migranter ska kunna få hjälp att hitta jobb.
– Det är inte vår uppgift att vara en arbetsförmedling. Dessutom kan man ifrågasätta var ska vi dra gränsen, vem ska man förmedla jobb till?
Att socialförvaltningen själv skulle starta ett resurscentrum och gå in och agera arbetsförmedlare för EU-migrander är dock ett missförstånd, menar socialnämndens ordförande Sven-Bertil Persson (V).
– Det är kanske inte alldeles tydligt formulerat. Vi beslutade på mötet i onsdags att diakonin beviljas medel, för lokaler dit EU-migranter kan komma och där kan de också ha annan kringverksamhet bland annat för dem som vill ha tillfälliga jobb. Jag tolkar det så att det är där man kan ha de aktiviteterna. Sedan kanske någon socialarbetare kommer och informerar om vart man kan vända sig för att hitta jobb, säger Sven-Bertil Persson.
Alliansen tycker inte heller att det är kommunens uppgift att tillhandahålla en evakueringslokal för kallt väder eller om det blir fråga om att avhysa migranter från någon lägerplats.
– Att vi skulle ha en lokal stående tom tycker vi är en orimlighet. Vi ligger 30 miljoner back i socialförvaltningens budget. Vi tycker att man kan ta av de pengar som är avsatta av fullmäktige till ett härbärge, men att det inte ska drivas i kommunens regi utan i föreningsregi, säger Göran Wallén.
Men enligt Sven-Bertil Persson är det inte frågan om att man ska dra över budgeten, allt som står i handlingsplanen ska täckas av de 700 000 kronor per år som avsatts för EU-migranter under tre år.
– Vi har inte mer pengar till det, sedan beror det på hur man räknar. Man ska inte sticka under stol med att det finns folk som jobbar med det här på socialförvaltningen, men de 700 000 går i första hand som bidrag till organisationer som jobbar med EU-migranter.
Göran Wallén tycker också att handlingsplanen går för långt när det gäller det kommunala ansvaret för de tillfälliga bosättningar som uppstår.
– Enligt handlingsplanen vill man ju helst inrätta bajamajor och duschmöjlighet och det menar vi är orimligt, vi får kåkstäder om vi skulle godkänna sådana saker, säger Göran Wallén.
Sven-Bertil Persson håller med om att det kan finnas invändningar mot bajamajor.
– Det beror på vilka platser det handlar om. Är det platser en bit ut, så tror jag inte risken är så stor för kåkstäder. Men det är en situation där det inte finns några mallar. Vi försöker ligga i framkant när det gäller att man inte etablerar sig på ställen där man inte får vara och då handlar det om att informera. Vi har inte lösningar på allt men det finns en beredskap.
Alliansen är också kritisk till att det bara är socialnämnden som inbegrips i handlingsplanen, eftersom flera andra nämnder också berörs.
Men enligt Sven-Bertil Persson har man skickat ut handlingsplanen på remissrunda till berörda förvaltningar och det finns ett samarbete.
Han poängterar att handlingsplanen ska utvärderas i oktober och då kanske en del formuleringar kommer att förtydligas.
Gå till toppen