Lund

Ikväll drar akuten i Lund ner på kapaciteten

Ikväll drar akuten i Lund ner sin kapacitet. Det blir startskottet för en sommarlång begränsad nattakut i Lund.

Bild: Lars Dareberg
–  Just nu jobbar vi intensivt med att säkerställa vårdplatser. Avgörande för att det här ska fungera är att alla samarbetar på bästa sätt och att vi placerar patienterna på optimala platser, säger Eva Thoren Todoulos, divisionschef.
Bland annat har sjukhuset haft bekymmer med att patienter får ligger kvar på akuten i väntan på att läggas in på en avdelning.
–  Men med den situation vi har nu är det helt omöjligt att ha patienter liggandes på akuten i väntan på en ledig vårdplats.
Ikväll drar akuten i Lund ner på personal under kvällstid. Förändringen håller i sig i åtta veckor och har skapat mycket debatt.
På akuten i Lund kommer det från klockan 21 ikväll att finnas en tjänstgörande akutläkare, två sjuksköterskor, en undersköterska, en sekreterare, en primärvårdsläkare och en primärvårdssköterska.
Enligt Eva Thoren Todoulos kommer det också att finnas en ortopedläkare och ibland även en specialist i medicin.
I sjukhusets information till allmänheten står det bland annat att akutmottagningen i Lund kommer att "kunna ta emot de flesta patienter, men om resurserna inte räcker till kan vissa patienter behöva transporteras till akutmottagningen i Malmö istället".
– Enligt våra beräkningar ska den bemanningen räcka. I vanliga fall brukar vi under denna period ha tjugo till trettio personer som söker akut vård i Lund på egen hand under kvällstid.
Målet är att alla som kommer för egen maskin tas om hand i Lund. Men att alla ambulanserna, cirka femton per kväll i Lund, dirigeras om till Malmö.
Där förstärks akuten med två läkare, två sjuksköterskor, två undersköterskor och två sekreterare. Förändringen har varit omdebatterad, även bland vårdpersonal. Inte bara i Lund utan även i Malmö som nu får ta emot ett större antal patienter.
– Vårdpersonalen upplever att man redan idag har en ansträngd situation. Jag har förståelse för det, men jag tror säkert att den förstärkningen vi gjort kommer att räcka till, säger Eva Thoren Todoulos.
Nyligen skrev HD och Sydsvenskan också att Lundaakutens nattstängning kommer att orsaka problem för ambulanssjukvården. Bland annat att körningarna blir längre och att tiden för att lämna patienter i Malmö riskerar att öka.
– Det har vi uppmärksammat och håller på att ta reda på vad vi kan göra för att förbättra situationen.
Under de fyra år som Eva Thoren Todoulos varit divisionschef har hon inte varit med om en liknande neddragning.
–  Under de fyra åren har vi aldrig tidigare heller gått in i en så bevärlig vårdplatssituation under en sommar så som i år. Vi har haft brist under hela året och det gör att medarbetare har fått jobba mycket extra, nu behöver vi tillförsäkra personalen sommarledighet, säger Eva Thoren Todoulos.
Efter omständigheterna är hon ändå trygg med situationen, säger hon.
–  Jag kan säga att om vi hade sett en annan lösning så hade vi valt den. Vi började med att ha 13 olika förslag och detta framstod som det mest patientsäkra. Egentligen hade vi velat ha det precis som vanligt, men det går ju inte, säger hon.
Hon uppmanar de som blir sjuka under nattetid i Lund med omnejd att först och främst ringa 1177, för att få vägledning.
Såvida det inte kan vara ett livshotande tillstånd, då ska man ringa 112.
– Det viktigaste budskapet är egentligen alltså att göra som man brukar, säger hon.
Eva Thoren Todoulos berättar också att de patienter som kommer till akuten men istället bedöms kunnas tas om hand om på vårdcentral dagtid istället får en VIP-remiss i handen för att dagen därpå söka sin vanliga vårdcentral.
– Detta har vi överenskommit både med offentliga och privata vårdcentraler, säger hon.
Den lägre kvällsbemanningen på akuten kommer att hålla i sig fram till den 16 augusti.
Barnakuten i Lund har öppet som vanligt.
Sjukhusets information till allmänheten kan du läsa här.
Chatten för två veckor sedan med Maria Ohlson Andersson, verksamhetschefen för akuten, kan du läsa här:
Läs mer:Så var chatten om akuten i Lund och Malmö
Gå till toppen