Familj

Lotta Hedström har svårt för liknöjdhet

Lotta Hedström är ny ordförande för Skånes dansteater i Malmö. 

– Detta är en av få gånger i mitt politiska liv där jag verkligen har velat ha ett uppdrag. För mig är Skånes dansteater som en infattad pärla i Region Skånes stora verksamhet, säger Lotta Hedström som delar in ett nytt jobb i tre faser.
– Upptäcka, behärska och förändra. Jag ska som ordförande hålla mig på den berömda ”armslängds avstånd” från det som planeras för att visas på scenen. Jag vill däremot gärna vara ett språkrör för kulturens betydelse. Gör vi våld på kulturen i samhällets prioriteringar blir vi avhumaniserade.
Vad är bra dans för Lotta Hedström?
– När ljus, scenografi och dräkter är jämbördiga. En sammansmältning av rum, musik och kropp i ett tydligt uttryck. Ett åskådliggörande av hur det är att vara människa. Dans, musik, och rörelse är gränslös kommunikation bortom alla språkliga barriärer. Jag blev oerhört tagen av ”The Feeling of Going”.
Lotta Hedström dansar gärna själv, ibland bara på mattan hemma.
–  Jag har alltid dansat, om än inte professionellt. En gång i månaden går jag på fri dans.
Innan sonen gifter sig i Lund dagen efter hinner hon en sväng till Uppsala och årsmötet med Svenska Afghanistankommittén där hon har varit engagerad i många år och mellan 2011 och 2014 dess ordförande. Hon kommer att fortsätta som aktiv medlem. En stor fråga är flickors möjlighet till utbildning.
– Afghanistan är ett av världens värsta länder för kvinnor att leva i när det gäller våld, förtryck och rättssäkerhet. En stor utmaning för biståndsarbetet är att också få flickorna till skolan. Kvinnorna är en resursbank som behövs för utvecklingen i ett fattigt land.
Att mötesteknik och föreningskunskap är en bra grund för demokrati är också något hon vill sprida till Afghanistan och som dessutom inte får glömmas bort här hemma.
– Det är verkligen ett kulturarv värt att vårda.
Lotta Hedström började med att utbilda sig till idrottslärare. Hon har jobbat i skolans värld som lärare och rektor. Hon har varit förvaltningschef och biståndsarbetare, för att ta ett axplock. Parallellt har hon läst (filosofi, psykologi, folkrätt, idéhistoria…) och haft en rad ideella uppdrag.
– Jag har alltid haft mycket energi. Det sitter nog i fast jag snart fyller 60.
Ett par andra karaktärsdrag kan förklara hennes engagemang.
– Jag har svårt för liknöjdhet och jag har alltid varit samhällsintresserad.
Lotta Hedströms politiskt gröna liv började på allvar för drygt trettio år sedan inför folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i EU. Klimat- och miljöfrågorna avgjorde inriktningen. Sedan rullade det på. Mellan 1999 och 2002 var hon Miljöpartiets språkrör och hon hade i nästan åtta år en av partiets stolar i riksdagen.
Åren i den nationella politikens hetluft finns det planer på att sammanfatta i skrift.
– Det ska bli en minnes- och reflektionsbok. Jag tycker att jag kan den politiska världen och kan kanske tillföra några saknade perspektiv.
Sedan tio år bor Lotta Hedström på Österlen tillsammans med sin man som hon träffade i Miljöpartiet. Kraft hämtar hon i trädgårdsarbete och med yoga som hon har praktiserat sedan 1979.
– Det ger introspektion som i sin tur leder till personlig utveckling.

Lotta Hedström

Bor: På Österlen.
Familj: Gift, två vuxna barn, tre bonusbarn och två barnbarn ”som fyller horisonten”.
Gör: Politiker (Mp). Språkrör för Miljöpartiet de Gröna 1999–2002, riksdagsledamot 2002-2006.
Aktuell: Sedan 1 juni Skånes dansteaters nya styrelseordförande.
Fritid: Yoga, dans, sång i kör.
Gå till toppen