Signerat

Malin Nävelsö: Puttar ska få folk att sluta välja fel.

Begreppet nudging innebär att “putta” folk i rätt riktning, genom olika diskreta åtgärder. Det kan handla om vilka rätter som står överst på en meny eller om att dela ut glada gubbar för minskad elförbrukning. I en rapport utgiven av tankesmedjan Fores frågar sig forskarna Therese Lindahl och Britt Stikvoort om det är det nya svarta inom miljöpolicy?
Att göra "grön el" till förval är ett exempel på nudging. FOTO: Henrik RosenqvistBild: Henrik Rosenqvist
Det är ingen tvekan om att nudging är hett, inte bara inom miljöområdet. I flera europeiska länder finns politiska initiativ för att undersöka hur man med subtila medel kan få människor att ändra sitt beteende.
Det finns liberala invändningar att göra. Nudgingteorins fokus på ändrat beteende tenderar att underkänna människan som en tänkande individ. Det fria valet ersätts av det välvilligt styrda valet.
Samtidigt råder det ingen tvekan om att nudging kan vara att föredra framför förbud eller hårda ekonomiska styrmedel. Det är effektivt och kan innebära mindre ingrepp i den enskildes frihet.
Det är dock i mjukheten som faran med puttandet sitter: att bli styrd utan att ens veta om att man blir styrd.
I grund och botten är det behaviorism. Målet är att få människor att göra rätt, inte att låta dem själva fatta väl övervägda beslut.
Gå till toppen