Åsikter

Läsartext: Jämställdhet är mer än bara siffror på ett papper

När ansågs ett arbete vara viktigare än ”jobbet” vi har i vårt hem – att forma och ge de bästa förutsättningarna för våra barn? Politikerna jobbar för att barnen ska ut från hemmet och in på förskolan så snart som möjligt. Allt i jämställdhetens namn.
Hur man väljer att dela på föräldraförsäkringen borde vara upp till familjerna, skriver Ingela Martinsson.Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
En gång i tiden kom föräldraförsäkringen till för att garantera att barnet skulle få sin omsorg i hemmet i åtminstone ett år. Nu nämns knappt barnet – och då bara i termer av ett gigantiskt problem för jämställdheten.
Önskan om att det ska bli mer jämställt kommer istället att leda till att familjer hittar andra vägar att gå. De kommer att stanna hemma utan ersättning, kanske säga upp sig från sitt arbete eftersom de värdesätter tiden med sina barn högre än möjligheten att tjäna pengar och göra karriär. De kommer kanske att ansöka om ensam vårdnad för att den ena parten ska kunna vara hemma, medan den andra arbetar.
För det är ju så det ser ut, alla familjer är olika. Och så borde det få vara! I stället för att stjälpa familjer som vill prioritera sina barn borde man hjälpa de familjerna, precis som man hjälper familjer som vill eller behöver arbeta, där man reducerat kostnaderna för förskolan.
I stället för att sänka avdragsrätten vid privat pensionssparande, som gjorde det möjligt för hemmaföräldrar att pensionsspara, så borde politikerna titta på andra möjligheter för den som är hemma att pensionsspara. Kanske ska den som jobbar kunna skänka en del av sin pension till hemmaföräldern. Det är så mycket prat om att hemmaföräldern kommer efter i löneutvecklingen och pensionen, men ta tag i det då, istället för att tvinga ut alla i arbete! Förutom de ekonomiska svårigheterna som detta kommer att leda till, så kommer det också att öka ohälsan hos både männen och kvinnorna.
För kvinnornas del handlar det till stor del om att de har genomgått nio månaders graviditet, en förlossning och därefter brist på sömn och kamp med amningen. Foglossning, havandeskapsförgiftning, förlossningsdepression, ömmande bröst och en känslomässig bergochdalbana är några av de verkligheter som kvinnor brottas med – få är redo, vare sig fysiskt eller mentalt, att återgå till arbete redan efter ett halvår.
Vid sex och en halv månad är det många som fortfarande ammar sina barn, både under dagen och på natten. Naturligtvis är pappan viktig för barnet, men det finns saker han inte kan, exempelvis amma, och det måste samhället acceptera.
Jämställdhet är så mycket mer än siffror på ett papper. Det finns familjer där kvinnan plockar ut alla föräldradagar, men där mannen är hemma mycket utan att ta föräldradagar. Det finns familjer där mannen plockar ut alla föräldradagar, men där också kvinnan är hemma utan att ta föräldradagar.
Jag trodde i min enfald att politikerna var satta att förmedla svenska folkets åsikter. I flera undersökningar som gjorts är det en klar majoritet som är emot individualiserad föräldraförsäkring och som tycker att familjerna själva ska få bestämma hur de ska få ihop sitt livspussel på bästa sätt. Ändå drivs frågan på så hårt. Varför?
Ingela Martinsson
Gå till toppen